Znamy już główne tematy XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 2018!

Jak co roku, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" organizuje Konkurs Wiedzy Biblijnej, który tradycyjnie otwiera przed młodymi uczestnikami wiele ciekawych zadań. W tym roku zakres tematyczny będzie opierał się na Księdze Psalmów oraz dwóch listach świętego Pawła - Listu do Filipian oraz Listu do Galatów. Tematy konkursowe mają za zadanie pogłębiać świadomość i znaczenie sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego.  Zakres merytoryczny nawiązuje do programu roku duszpasterskiego 2017/2018 poświęconemu osobie Ducha Świętego, który zachęca do odkrywania darów i owoców Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym. Co roku w konkursie biorą udział także młodzi ludzie z diecezji bielsko-żywieckiej.

Konkurs ma rangę ogólnopolską, i warto zaznaczyć, że w ostatnich finałach, które odbyły się w dniach 5 i 6 czerwca w Niepokalanowie - w ostatecznych eliminacjach udział wzięło 120 finalistów z całej Polski - przedstawicieli każdej diecezji wyłonionych w ramach wcześniejszych etapów. Wcześniej do konkursu przystąpiło blisko 30 tysięcy wszystkich uczestników.

Na laureatów czekają cenne nagrody. Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia egzaminów wstępnych studiów na wielu renomowanych uczelniach m.in. na kierunkach takich jak: politologia, teologia, dziennikarstwo, socjologia. Laureaci mogą liczyć także na nagrody rzeczowe, a także podróż do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna.

Terminarz poszczególnych etapów przedstawia się następująco: szkolny (13 marca 2018 r.), diecezjalny (18 kwietnia 2018 r.), finał ogólnopolski (4-5 czerwca 2018 r.) Zachęcamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z diecezji bielsko-żywieckiej do nadsyłania swoich zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowana będą do końca lutego 2018 roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.okwb.pl/

O szczegóły dotyczące konkursu warto także pytać swoich katechetów w szkołach.

P.Staroń
fot. mat/pras
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter