W niedzielę 24 września ks. prałat Stefan Sputek, proboszcz parafii św. Jerzego w Cieszynie obchodził podwójny jubileusz – 45- lecie kapłaństwa, a zarazem 70 urodziny. Były ciepłe życzenia, kwiaty, mnóstwo uścisków i łzy wzruszenia, tak parafianie dziękowali proboszczowi za wieloletnią posługę w wspólnocie parafialnej, składając jednocześnie duchownemu życzenia wielu kolejnych lat w zdrowiu. A czego jeszcze możemy życzyć jubilatowi?

- Żebym umiał z Łaską Bożą współpracować… To jest dar dany od Pana, ważne by wiedzieć, w jaki sposób odpowiedzieć na niego i mieć tyle siły i dobrej woli, żeby tą drogą iść i realizować Boży plan - podkreśla duchowny.

Tuż po Mszy świętej na podwórku plebanii zgromadził się tłum parafian, każdy chciał swego proboszcza uściskać, złożyć serdeczne życzenia, a nawet jubilatowi zaśpiewać. Szczere życzenia oraz słowa uznania dla jubilata wyrazili także przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz wielu przybyłych na uroczystość duchownych. Dla wszystkich parafian przegotowano tuż obok świątyni gorący poczęstunek - grochówkę z kuchni polowej.

Mimo upływu lat ks. proboszcz nadal jest bardzo aktywny i nawet nie myśli o zwalnianiu tempa. Przed nim kolejne wyzwania jak chociażby organizacja i udział w kolejnej pieszej pielgrzymce do Częstochowy czy Łagiewnik.

Duchowny już od 34 lat pełni posługę w cieszyńskiej wspólnocie, dba o jej rozwój zarówno duchowy jak i ten wizualny. Obecnie świątynia jest poddawana wielu pracom rewitalizacyjnym, tak daleko idący remont, to też spore wyzwanie. - Mam nadzieje, że za rok nasz Kościół będzie już w pełnej krasie i będzie perełką Cieszyńskiej Ziemi. Nie pomyślałem, że kiedyś mnie spotka aż tak daleko idący remont - przyznaje w rozmowie duchowny.- Wszystko to ,co było przysłonięte zewnętrzną powłoką farby ujrzy wreszcie światło dzienne. Szacunek dla tych, którzy poprzednio przeprowadzali remont, gdyż nie zrzucili wszystkiego, dzięki temu jakaś polichromia średniowieczna pozostała - wyjaśnia.Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter