Władze Cieszyna podpisały z firmą Orange Polska S.A. porozumienie dotyczące współpracy i rozwoju sieci światłowodowej internetu, dzięki któremu do końca 2018 roku w jej zasięgu znajdzie się prawie 5 600 cieszyńskich gospodarstwa domowych i firm.

Operator Orange zamierza przeznaczyć na ten cel blisko 4,5 mln zł. Szybka sieć światłowodowa w Cieszynie to przykład współpracy pomiędzy operatorem a samorządem lokalnym w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenia dostępności infrastruktury światłowodowej w Cieszynie. Inwestycja jest elementem realizowanego przez Orange Polska programu inwestycji światłowodowych - jednego z najbardziej ambitnych programów inwestycyjnych w historii tej firmy. Sieć tego operatora obsługuje ponad dwa miliony gospodarstw domowych w całym kraju. Do końca 2018 roku z superszybkiego internetu będą mogli korzystać mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego.

- To przedsięwzięcie umożliwi mieszkańcom Cieszyna, a w pierwszym rzucie instytucjom publicznym - w szczególności myślimy tutaj o szkołach - dostęp do sieci szerokopasmowych. Jest to zmiana z drogi wąskiej na tą drogę szerszą, wygodniejszą, sprawniejszą, w której można się szybciej poruszać. W świecie, w którym dzisiaj funkcjonujemy i w naszym mieście, które ma aspiracje bycia miastem inteligentnych technologii - jest to bardzo ważne - mówił Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, podczas podpisywania umowy z Piotrem Cebulą, Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Współpracy Regionalnej Orange Polska S.A., do której podpisania doszło 1 grudnia, 2017 roku w cieszyńskim magistracie.

Porozumienie, oprócz współpracy pomiędzy Orange Polska S.A., a władzami Cieszyna ma na celu zapewnienie szybkiej i sprawnej realizacji tej inwestycji w Cieszynie. Pozwoli ona nie tylko skrócić czas wykonania robót technicznych, ale również przeprowadzić je w sposób jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców.  - Bardzo cieszymy się, że na mapie inwestycji światłowodowych znalazł się także Cieszyn i że możemy tutaj być i rozwijać się. Jako firma jesteśmy największym inwestorem realizującym budowę sieci światłowodowych w Polsce. Dotychczas realizowaliśmy inwestycje w miastach takich jak Gdańsk, Kraków, Katowice. W drugiej perspektywie rozpoczęliśmy realizację tego planu w mniejszych miastach, w tym także z Cieszynem - mówi Piotr Cebula.

Pierwsze mieszkania i biura w mieście będą podłączone do superszybkiego internetu w pierwszej połowie przyszłego roku. Na początku, ze światłowodu skorzystają mieszkańcy dzielnic: Błogocice, Bobrek, Liburnia, Mała Łąka, Pastwiska, Podgórze i Śródmieście. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana z funduszy własnych Orange Polska. Do światłowodu zostaną podłączone także 23 miejscowe szkoły. Europejska Agenda Cyfrowa mówi, że do 2020 roku każdy obywatel Unii Europejskiej powinien mieć internet przynajmniej 30 MB/s, a połowa obywateli 100 MB/s.

- To jest bardzo ambitne wyzwanie. Chcemy dostarczyć mieszkańcom Cieszyna przynajmniej 100 MB/s, z tego powodu budujemy kompleksową infrastrukturę w całym mieście - dodaje Piotr Cebula.

Jeśli będą rosły potrzeby mieszkańców na dostęp do jeszcze szybszego internetu - czyli na lepszą prędkość przesyłu danych, to infrastruktura, która zostanie w mieście zainstalowana, takie możliwości w przyszłości będzie dawała. W ramach tego projektu firma Orange Polska S.A. prowadzi już dużą inwestycję dla szkół, dzięki temu operator wybuduje sieć światłowodową w ulepszonej technologii, która zasili 23 placówki edukacyjne w Cieszynie.

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter