W murach Książnicy Cieszyńskiej otwarto wystawę, która odnosi się do wydarzeń, jakie rozgrywały się m. in. na ziemiach Śląska Cieszyńskiego. Ekspozycja pt. ''Polski duch wolności. Sto książek na stulecie odzyskania niepodległości'' autorstwa Haliny Morawiec oraz Artura Lewandowskiego przypomina o dramatyczny losach naszych rodaków i rodzącej się w bólu niepodległej Polsce.

- Wystawa otwiera cykl trzech ekspozycji, związanych z tegorocznymi obchodami jubileuszu 100 -lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i ma charakter, powiedziałbym programowy i fundamentalny, bowiem dotyka spraw najistotniejszych. Stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o istotę polskości - wyjaśniał Krzysztof Szeląg, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej.
Piątkowy wernisaż, w którym wzięli także udział przedstawiciele władz miasta i duchowieństwa uświetniła obecność największej księgi w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej a mianowicie średniowiecznego rękopiśmiennego graduału maryjnego zawierającego polskojęzyczny tekst i zapis nutowy najstarszej pieśni religijnej, będącej równocześnie pierwszym hymnem Polaków – Bogurodzicy.

- Aby nadać wystawie logiczny i spójny charakter postanowiliśmy podzielić materiał na pięć działów, które w naszym przekonaniu możemy uznać za najbardziej reprezentatywne, fundamentalne i najbardziej ujawniające polskie dążenie do wolności. Zaprezentowane dzieła są właśnie pomnikami polskości, świadectwem pamięci i tożsamości narodowej - tłumaczył współautor wystawy dr Artur Lewandowski.

Oprócz pierwodruków najstarszych przekładów Pisma św. na język polski, modlitewników napisanych w gwarze śląskiej czy innych przykładów literatury sakralnej-  wiele miejsca poświęcono książkom, które nie pozwalały naszym rodakom zapomnieć o tożsamości narodowej. Wśród ekspozycji można zobaczyć m. in. zabytki średniowiecznej i renesansowej historiografii, w tym dzieła Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, Macieja z Miechowa, można tu także zobaczyć literaturę autorstwa m. in. Samuela Twardowskiego, Andrzeja Maksymiliana Fredry, Hugona Kołłątaja czy Ignacego Krasickiego. Sporo uwagi poświęcono przykładom literatury pięknej, w tym najwcześniejszych wydań dzieł Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja oraz twórczości literackiej Adama Mickiewicza.

Wystawa, która w całości składa się z unikatowych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej będzie dostępna dla zwiedzających do 22 czerwca.
Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter