Już po raz drugi Urząd Miejski w Cieszynie wprowadza płatne staże dla osób, które wyróżniały się wysokimi wynikami na egzaminie maturalnym i zdobyły lub zdobywają doświadczenia zawodowe w dziedzinach, w których fachowcy są poszukiwani na rynku pracy. Wnioski o przyjęcie na płatny staż można składać do 27.04.2018 r. We wniosku o przyjęcie na płatny staż kandydaci mogą (ale nie muszą) wskazać w hierarchii ważności te wydziały, w których płatny staż może się odbywać. Do tych wydziałów należą: Wydział Finansowy, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Sportu, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 13 wniosków od osób zainteresowanych odbyciem płatnego stażu. Komisja wyłoniła 4 kandydatów zakwalifikowanych do odbycia stażu w oparciu o porównanie osiągniętych wyników w nauce. W tym roku również na ambitnych, młodych ludzi czekają cztery miejsca. A wszystko po to, by osobom ambitnym wskazać, że w Cieszynie również można znaleźć interesujące, dające możliwość rozwoju miejsca pracy. Nie bez znaczenia jest również zapewnienie w przyszłości dopływu do pracy w urzędzie osób kompetentnych, kreatywnych i pracowitych.

Wnioski z załączonym CV przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Urzędu (Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn). Więcej informacji: http://www.um.cieszyn.pl/podstawowe-dane-dotyczace-platnego-stazu-w-urzedzie-miejskim-w-cieszynie.html

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter