Za nami piąta edycja powiatowego konkursu regionalnego. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem „Jaki rechtór, taki szkolnik – szkolne wspomnienia z lat 1918-1961”.
Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło 30 kwietnia w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tego dnia nie mogło zabraknąć również pamiątkowego zdjęcia i słów podziękowań Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury, skierowanych na ręce organizatorów konkursu i uczestników. – Życzę wam tego, żebyście dalej tą ścieżką przygód się poruszali, i by historyczne fascynacje przekładały się na to, byśmy wszyscy dobrze się czuli na naszej Ziemi Cieszyńskiej – podkreślał gospodarz miasta.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu – na podstawie wspomnień, pamiętników, rodzinnych zdjęć… - pracy przedstawiającej życie szkolne na terenie Śląska Cieszyńskiego w w/w okresie. Organizatorom konkursu szczególnie zależało na informacji na temat relacji uczeń – nauczyciel, wyglądu szkoły, pomieszczeń lekcyjnych, lekcji, przerw międzylekcyjnych, drogi do szkoły. Celem konkursu tradycyjnie już było umożliwienie uczniom poznanie historii szkolnictwa naszego regionu, zwłaszcza w trudnym okresie odbudowy państwa polskiego.- Konkurs jest przedsięwzięciem bardzo istotnym, gdyż traktuje o historii, która jest nam bardzo potrzebna, szczególnie w nawiązaniu do 100-lecia odzyskania niepodległości – podkreślał Marian Dembiniok, Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

- Pięć lat minęło dokąd zaprosiliśmy państwa do wspólnej wycieczki o historii naszej małej ojczyzny. To była fascynująca wycieczka. Niezwykła. Cieszyłem się, gdy mogłem oglądać, czytać wasze prace – podkreślał Błażej Piksa, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1.Celem konkursu było między innymi zainteresowanie uczniów lokalną historią i zwyczajami Śląska Cieszyńskiego, zebranie i opracowanie wspomnień uczniów lub nauczycieli z lat 1918 -1961r., a także przedstawienie dziejów i realiów szkoły w minionych latach. Organizatorzy w ten sposób postanowili również ocalić od zapomnienia dorobek, wartości i doświadczenia minionych pokoleń, i wspomóc młodych ludzi w kształtowaniu umiejętności zdobywania i przedstawiania informacji.

- Pragniemy uświadomić młodzieży z jakimi problemami spotykali się ówcześni uczniowie szkół obecnego powiatu cieszyńskiego w tym trudnym czasie. Liczymy, że wspólne wspomnienia będą okazją do wspólnych rozmów i wspomnień międzypokoleniowych – podkreślali prowadzący konkurs - Szkoła Podstawowa nr 1 i Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Do konkursowych zmagań zaproszeni zostali uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego.

Zadaniem uczestnika konkursu było przygotowanie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela - pracy konkursowej przedstawiającej jak wyglądała oświata na terenie Śląska Cieszyńskiego w latach 1918 -1961r.

Praca musiała posiadać twórczy charakter i opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, rodzinne zdjęcia) poprzez te źródła wzbogacać relacje głównego bohatera/bohaterów opisując wspomnienia z okresu lat szkolnych.

To od młodych ludzi zależało, jaką formę pracy wybiorą mając do dyspozycji między innymi wspomnienia, wywiady, relacje, prezentacje multimedialne, filmy, reportaże. Oceny prac dokonała komisja konkursowa powołana przez organizatorów, biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, formę oraz estetykę wykonania, a także kreatywność i samodzielność wykonania. Z całą pewnością dodatkowym atutem były prace zawierające oprócz wspomnień również daty i inne konkretne informacje historyczne oraz kopie dokumentów i fotografii wraz z ich rzetelnym, dotąd niepublikowanym opracowaniem. Ważnym był również sam proces przedstawiający poszukiwania przez autorów informacji historycznych z różnych wiarygodnych źródeł.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna, Janusz Król Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Tomasz Kowalik Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku- Białej.Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter