13 czerwca na cieszyńskim Rynku podczas oficjalnego otwarcia Lag Festiwalu Art and Independent Games - Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego prof. Małgorzata Łuszcza wręczyła na ręce Ryszarda Macury Burmistrza Cieszyna specjalnie dedykowany ekslibris, który stanowi podziękowanie za dobrą współpracę uniwersytetu i miasta.

Ten wyjątkowy i jedyny taki egzemplarz wykonany został przez artystę, grafika Marka Krzysztofa Bąka, który jest autorem blisko 500 znaków, a swój dorobek prezentował na blisko 56 indywidualnych wystawach w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii, USA i Kuwejcie. Brał również udział w około 120 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą.

Projekt oparty jest na współpracy trzech uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu w Ostrawie i Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie. Wybór tych uczelni podyktowany jest faktem, że to właśnie tam realizowana jest dydaktyka związana z grami.

Uczestników Lag Festival of Art and Independent Games powitał gospodarz miasta, składając szczególne podziękowania na ręce Dziekana Wydziału Artystycznego UŚ, akcentują szczególną współpracę z uczelniami w Tranvie (Słowacja) i Ostravie (Republika Czeska) i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację projektów powstałych podczas warsztatów studenckich, wręczenie nagród i wyróżnień.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter