Nasze tematy

Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs plastyczny "PAMIĘĆ W SŁOIKU".
Dla odwiedzających będzie to kolejna okazja do nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą.
Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych beskidzkie pastwiska wypełnione były stadami owiec.
"Wiara i jej siostra wątpliwość – wokół myśli Tomasza Halika" - prelekcja w liceum katolickim.
Najwyższe francuskie odznaczenie dla Cieszyniaka. Jan Raszka i jego spuścizna w zbiorach KC.
Nieodłącznym elementem Wielkiego Postu są nabożeństwa pasyjne.
Ruszyła akcja "Jałmużna Wielkopostna". Zachęcamy do udziału w tej szlachetnej akcji.
W dniach 25-28 lutego w Cieszynie, odbędą się kolejne rekolekcje "z kawą w tle".