Nasze tematy

Wakacyjne piątki i soboty na cieszyńskim Rynku.
Sumie odpustowej o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. bp. Zbigniew Kusy,
Przed nimi 155 kilometrów, które pokonają pieszo. 
Od lat z powodzeniem organizowany jest w Parafii św. Elżbiety.
Wakacje. Bez wątpienia to świetny moment, żeby zajrzeć do Cieszyna.
23 lipca zabrzmi drugi koncert charytatywny ODI SED AMO.
Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka...
Tydzień św. Krzysztofa: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. Dołączysz?