Z udziałem pocztów sztandarowych oraz śpiewu chóru parafialnego „Lutnia” - w minioną niedzielę (23 lipca) wspólnota parafialna Kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie świętowała odpust ku czci swojej patronki.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył przebywający w Polsce, ks. bp Tadeusz Kusy, który od zawsze był związany z cieszyńską świątynią parafialną, dziś pełniący posługę w diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej.

Wraz z gospodarzami świątyni w uroczystej Liturgii uczestniczył ks. Piotr Kuczera, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach, duchowny, którego łączą równie mocne więzi z cieszyńską parafią.

„Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami w tym Kościele, gdzie sięga początek waszej wiary. Chrzcielnica, przy której zostaliście ochrzczeni, także moment pierwszej spowiedzi, pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Można powiedzieć, że Wasza obecność, jest nieustannym powrotem do korzeni wiary” - mówił, witając gości ks. Jacek Gracz, proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Tego dnia Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Kuczera, przybliżając wiernym postać św. Marii Magdaleny.

- Pragniemy nie tylko uczcić patronkę naszego Kościoła, ale chcemy na nowo odczytać jej przesłanie, po to, aby dzisiejsza uroczystość była nie tylko pięknym, zewnętrznym świętowaniem, ale by treść dzisiejszej uroczystości głęboko zapadła w nasze serca… - podkreślał ks. Piotr Kuczera, zachęcając do osobistej i indywidualnej modlitwy, ale również do modlitwy wspólnotowej, jaką jest Msza św. - Niech ta odpustowa uroczystość na nowo rozpali w nas zapał i entuzjazm do radosnego i odważnego wyznawania wiar. Wiary, którą mamy się dzielić, a nie zatrzymywać ją dla siebie.

W tym roku Kościół parafialny będzie obchodził jeszcze dwa odpusty. Uroczystość ku czci św. Melchiora Grodzieckiego odbędzie się 3 września.


Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter