17 września po obu stronach Olzy – w Cieszynie oraz w Czeskim Cieszynie odbył się Ewangelicki Dzień Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. W uroczystościach uczestniczyli między innymi Jerzy Buzek - poseł Parlamentu Europejskiego, Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna, Vít Slováček – Starosta Miasta Czeski Cieszyn.

Ewangelicki Dzień był podziękowaniem za dzieło 500-lecia Reformacji na Śląsku Cieszyńskim. Wydarzenie zainaugurowane zostało uroczystym nabożeństwem w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

- Jako gospodarz Kościoła Jezusowego wyrażam wielką radość z tego spotkania – mówił ks. Janusz Sikora, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej podczas obchodów Dni Kościoła, podkreślając - Kościół Jezusowy to szczególny Kościół. Chciałbym dzisiaj w jego imieniu sparafrazować słowa Pana Jezusa, który powiedział „pójdźcie do mnie wszyscy…”Kiedy w 1709 roku rozpoczęto budowę Kościoła było to również zaproszenie Kościoła Jezusowego. Odpowiedziało na nie 45 tys. ewangelików z promienia ok. 100 kilometrów. Był to jeden jedyny kościół ewangelicki na tej ziemi. 45 tys. parafian. Taka sytuacja trwała do 1781 r. kiedy to cesarz wydał patent tolerancyjny na mocy, którego wolno było już budować ewangelikom inne kościoły. Wtedy parafia zmniejszyła się znacznie. Następnym krokiem był następujący po pierwszej wojnie światowej, kiedy na mapie Europy pojawiła się Polska i Czechosłowacja i granica na Olzie. Wtedy miasto Cieszyn zostało podzielone pomiędzy dwa państwa, co stanowiło dla ewangelików zaolziańskich trudność z dotarciem do Kościoła Jezusowego. Założyli więc własny. Dzisiaj „pójdźcie do mnie wszyscy” zabrzmiało znowu dla szerokiego spektrum ludzi. Z Czech, Słowacji, Polski bez granic - tak, jak kiedyś, możemy razem w Kościele Jezusowym powiedzieć, że odpowiedzieliśmy na zaproszenie Pana Jezusa. Życzę wszystkim wielu głębokich, bogatych przeżyć w tym spotkaniu z Jezusem…

Tego dnia odbyły się również prelekcje, wystawy i seminaria w Dniakonijnym Ośrodku Kształcenia Diakonii Śląskiej w pobliżu kościoła na Niwach w Czeskim Cieszynie.
Zwieńczeniem Ewangelickiego Dnia był uroczysty koncert ostrawskiej Filharmonii im. L. Janáčka. Podczas koncertu, który poświęcony został jubileuszowi reformacji, zabrzmiały dzieła słynnych kompozytorów: J. S. Bacha, J. Brahmsa i F. Mendellsohna. Koncert odbył się w ramach XIV Świętowacławskiego Festiwalu Muzycznego i z pewnością był wyjątkowym przeżyciem we wspólnym świętowaniu.BSK
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter