Spotykają się w każdy piątek w salce Szkoły Katolickiej, na próbie śpiewu. Biorą udział w Mszy Świętej, a potem dzielą się na grupy i rozważają nad Słowem Bożym. Podsumowaniem każdego spotkania są zabawy integracyjne, konferencje, a także projekcje różnych ciekawych filmów. Spotkania zawsze kończą się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Oaza młodzieżowa to wspólnota ludzi młodych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę i spotykać się z innymi ludźmi. Stanowi jedną z wielu wspólnot Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

- Nasza oaza spotyka się w każdy piątek, zaczynamy od próby śpiewu, centralnym punktem spotkania jest Eucharystia o 18:00, w Kościele pw. św. Marii Magdaleny, następnie spotkania formacyjne w małych grupach, trochę zabawy podczas 'pogodnych wieczorków'. Całe spotkanie kończy modlitwa. I tak w ostatni piątek towarzyszyły nam tańce lednickie oraz zabawy ruchowe, spotkanie zakończyła modlitwa różańcowa - mówi Gwiazdce Cieszyńskiej Joanna Kulesza. Co roku, z okazji odpustu ku czci Melchiora Grodzieckiego, członkowie oazy składają modlitewny dar - wspólny różaniec raz w miesiącu, a w tym roku formacyjnym odmawiany w intencji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów gimnazjum, liceum i studentów, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Założycielem Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który rozpoczął w 1954 roku organizowanie rekolekcji oazowych dla ministrantów oraz opracował szczegółowy plan formacji obejmujący dzieci, młodzież, dorosłych oraz rodziny. W parafii pw. św. Marii Magdaleny na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Spotkania w oazie to doskonała okazja do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem. W parafii pw. św. Marii Magdaleny opiekunem oazowiczów jest ksiądz Grzegorz Pasternak.

- Wielu ludzi mówi dziś, że młodym nic się nie chce. Po tych oazowiczach widzę coś zupełnie innego. Zapał, radość, jaką mają, jest dla mnie samego zawsze dużą mobilizacją. Oni są dla mnie ogromną radością. Jestem z nich dumny... - mówi ksiądz Grzegorz Pasternak, opiekun grupy.Młodzieżowa wspólnota oazowa przy parafii pw. św. Marii Magdaleny kieruje się myślą: Jezus jest naszym światłem, które przenika nasze życie. Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki. - Uczymy się budować nasze życie na Chrystusie, w Duchu Świętym, na wzór Niepokalanej. Podstawą naszej formacji jest grupowe i indywidualne rozważanie Słowa Bożego, chcemy także dbać o piękno Eucharystii i innych modlitw Kościoła. Oaza to także świadectwo, miłosierdzie i wspólnota, to otwartość, integracja i radość.
 
Każdego, kto chciałby dołączyć do grona oazowiczów zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie KLIK

Tekst: Patryk Staroń
Foto: Oaza MM
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter