W niedzielę 21 stycznia, w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie odbędzie się Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne, z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Od 18 do 25 stycznia w całym Kościele katolickim będziemy obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z tej okazji w kościołach będą odprawiane nabożeństwa ekumeniczne. Tydzień Modlitw będzie również doskonałą okazją do zagłębienia się w historię naszego regionu. W tym roku hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi "Prawica Twoja wsławiła się mocą". Hasło jest cytatem z piętnastego rozdziału Księgi Wyjścia, a dokładnie - z pieśni dziękczynnej po przejściu Morza Czerwonego. Materiały, które towarzyszą corocznym obchodom do ekumenicznych modlitw przygotowali w tym roku chrześcijanie z Karaibów.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej
Dzień 2: Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat
Dzień 3: Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego
Dzień 4: Nadzieja i uzdrowienie
Dzień 5: Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!
Dzień 6: Zważajmy na dobro bliźnich
Dzień 7: Budowanie rodziny w domu i w Kościele
Dzień 8: Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata

Historia obchodów sięga daleko wstecz kiedy to papież Leon XIII zarządził, aby w tej intencji, modlono się każdego roku przez dziewięć dni pomiędzy Uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy . W 1910 roku papież św. Pius X ustanowił, że nabożeństwa w tej intencji będą obchodzone między 18 – 25 stycznia. W Polsce w przygotowaniach uczestniczy Kościół rzymskokatolicki i Polska Rada Ekumeniczna. Na całym świecie przygotowano spotkania i konferencje. W trakcie Tygodnia odbywać się będą nabożeństwa ekumeniczne, organizowane przez Konferencje Episkopatów i inne organy Kościołów różnych krajów.

Gorąco zachęcamy do udziału w nabożeństwie

Tekst i foto: P. Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter