13 lutego, o godz. 18:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie została odprawiona Msza św. góralska w intencji Kazimierza Urbasia oraz wszystkich zmarłych i żyjących muzyków zamieszkałych na Ziemi Cieszyńskiej.

Uroczystej Mszy św., przewodniczył ksiądz proboszcz Jacek Gracz w koncelebrze z księdzem Krzysztofem Walczakiem, wikariuszem. Msza św. góralska odbyła się w ramach "Pogrzebu Basów - kulminacyjnego momentu zabawy ostatkowej obwieszczającej o północy koniec karnawału i nadejście Wielkiego Postu.

Na zakończenie Mszy św., z samej góry nad ołtarzem w kościele św. Marii Magdaleny został opuszczony materiał z wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Podczas tego momentu wierni w cieszyńskiej świątyni adorują Jezusa Chrystusa śpiewając uroczystą pieśń, którą śpiewa się w tej świątyni tylko jeden raz w roku - właśnie podczas Pogrzebu Basów.

Moment ten zwiastuje, iż nazajutrz rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.

Tekst i foto: P. Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter