Honorową odznaką Primus in Agendo („Pierwszy w działaniu”) za zaangażowanie w działaniu na rzecz rodziny, polityki społecznej oraz ludzi pracy uhonorowany został pochodzący z Gilowic na Żywiecczyźnie bp. senior Tadeusz Rakoczy, który 30 marca świętować będzie 80-lecie urodzin. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonano po sobotnim przedstawieniu Misterium Męki Pańskiej, które po raz kolejny Zespół Teatralny przy Parafii Św. Elżbiety wystawił na deskach Teatru A. Mickiewicza w Cieszynie.

Wydarzenie, które każdego roku gromadzi nad Olzą tysiące wiernych, tym razem miało wyjątkową oprawę i niecodziennych gości, wśród nich przedstawicieli rządu, Parlamentu Europejskiego, duchowieństwa, a także władz miasta i powiatu.

Ceremonii odznaczenia dokonali osobiście Wicepremier Rady Ministrów Beata Szydło wraz z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem.

- To ogromny zaszczyt, że możemy złożyć ks. biskupowi życzenia i wręczyć medal, ale myślę, że żadne słowa nie oddadzą naszej wdzięczności, którą żywimy do księdza bp. To wiele lat pracy, która przyniosła te piękne owoce w naszej diecezji bielsko-żywieckiej. Wszyscy jesteśmy wdzięczni, że ta młoda, ale jakże prężna diecezja może poszczycić się tak pięknymi owocami, jakie widzieliśmy na tej scenie... - podkreśliła Wiceprezes Rady Ministrów Beatą Szydło. Słowa uznania i podziękowania Wicepremier skierowała także do całego Zespołu parafialnego za wspaniały i pełen wzruszenia przekaz ewangelizacyjny.

Nadanie odznaki jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego. Najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Miejsce i czas świętowania jubileuszu nie był przypadkowy, bowiem pierwszy ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej od lat wpierał cieszyński Zespół oraz wielokrotnie podziwiał z widowni przedstawianą, tą wyjątkową, pełną głębokiego przeżycia i refleksji tajemnicę zbawienia.

- Dla nas jesteś duchowym ojcem naszego Zespołu. Najlepszym opiekunem i promotorem, którego życzliwość wskrzesza w nas energię do dalszego działania w tym dziele ewangelizacji. Głęboko wzruszeni składamy Ci najserdeczniejsze życzenia, dziękując Bogu za to, że powołał cię kiedyś na naszego pasterza - mówiła w imieniu całego Zespołu s. Jadwiga Wyrozumska, wręczając jednocześnie zacnemu jubilatowi statuetkę przywiezioną z Ziemi Świętej.

Otoczony na scenie całym parafialnym Zespołem - duchowny, z ciepłem i życzliwością przyjmował zewsząd uściski i życzenia, bo powodów do świętowania i wdzięczności było więcej. W drugą Niedzielę Wielkanocną przypada także 26 rocznica mianowania duchownego biskupem bielsko-żywieckim. W tym roku mija także 40 rocznica powołania do pracy przy Stolicy Apostolskiej w Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu.

Wzruszenia nie krył sam jubilat, który słowa podziękowania kierował przede wszystkim do wspaniałych artystów i kierowanego przez s. Jadwigę Zespołu.

- Cieszę się bardzo, że to wspaniałe światło, jakie tutaj przeżyliśmy rozprzestrzenia się na całą Polskę. Dziękuję za obecność i życzenia, a przede wszystkim za wspaniały spektakl religijny. Oglądałem to dzisiaj nie po raz pierwszy, a przeżyte doznania i wzruszenia, które mi towarzyszą były podobne do tych, jakie sprawiły mi radość i skłaniały do refleksji, gdy pierwszy raz tutaj uczestniczyłem. Droga s. Jadwigo, dziękuję Ci za talent i zdolności organizacyjne, dzięki którym jest z Tobą od lat ten wspaniały Zespół ludzi zdolnych i gotowych do służby na scenie teatru - podkreślał biskup senior.

Gratulacje i życzenia duchownemu złożyli m.in. również: Poseł do Parlamentu Europejskiego - Jadwiga Wiśniewska, senator RP - Andrzej Kamiński, Wicewojewoda Śląski - Jan Chrząszcz, Burmistrz Cieszyna - Ryszard Macura, Starosta Cieszyński - Janusz Król,  oraz przedstawiciele Rady Miasta.
 Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter