Grupa Odnowy w Duchu Świętym "Radość" w Cieszynie liczy około 50 osób w wieku od 30 do 70 roku życia, pochodzących z niemal wszystkich parafii znajdujących się na terenie Cieszyna. Początki sięgają roku 1982, kiedy w Cieszynie po raz pierwszy poruszenia serca przez Ducha Świętego doświadczyli studenci Uniwersytety Śląskiego w Cieszynie. Obecnie, posługę opiekuna duchowego - moderatora grupy pełni  ks. wikariusz Krzysztof Walczak. Wspólnota RADOŚĆ stanowi jedną z kilkudziesięciu grup działających w regionie diecezji bielsko-żywieckiej. Cieszyńska wspólnota koordynowana jest jest przez moderatora odpowiedzialnego za rejon Archidiecezji Bielsko - Żywieckiej, ks. Romana Berke.

- Wspólnota dzieli się na kilka grup. Dzisiaj spotykamy się w grupie dzielenia, czyli - dzielimy się potrzebami, modlitwą, różnymi problemami z dziedziny naszego życia, wiary. Takie spotkania bardzo podbudowują nas na duchu - mówi "Gwiazdce Cieszyńskiej" pan Wacław Pacut, członek grupy.

Spotkania rozpoczynają się Mszą św., w każdy poniedziałek o godz. 18:00, a po niej członkowie gromadzą się w sali świętego Jana Pawła II przy ul. Sejmowej, aby wziąć m.in. udział we wspólnej Adoracji oraz modlitwie. Spotkania przybierają różne formy - od modlitwy uwielbienia i dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski, po adorację Najświętszego Sakramentu i dzielenia się doświadczeniem działania Boga w codziennym życiu. Na spotkaniach organizowane są także konferencje o zróżnicowanej tematyce religijno-społecznej. Odnowa w Duchu Świętym pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem.

Wspólnota powstała ponad 30 lat temu dzięki grupie studentów, którzy najpierw modlili się w akademiku, a później zostali zaproszeni na parafię.

-To były trudne czasy i bardzo się cieszymy, że dziś nasza grupa wzrasta w wierze i w wieku. Przeżywaliśmy czas ze swoimi dziećmi, a obecnie większość z nas jest już babciami i dziadkami. Wciąż czujemy i wierzymy, że jest to prowadzenie przez Pana Boga. Wiele osób do nas przychodzi i odchodzi - ale nie żeby zniknąć - tylko żeby iść służyć, gdzieś indziej. Są osoby, które służą wspólnie z kapłanem w więzieniu, są osoby, które służą jako szafarze. Wspólnota daje nam jedność - staramy się, żeby jeden drugiego podtrzymywał na duchu - mówiła w rozmowie z "Gwiazdką Cieszyńską" pani Aleksandra Drożdż, koordynator Wspólnot Odnowa w Duchu Świętym z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. Odnośnie grupy, bardzo pięknie wypowiadał się  na jej temat ś.p. ksiądz Piotr Kocur, który niejednokrotnie powtarzał, iż dla niego osobiście cieszyńska grupa Odnowy w Duchu Świętym "Radość" była cudem. - Dziękujemy Panu Bogu, że nas pilnuje. Jako koordynator widzę, jak wielką łaską jest dla nas to, że zawsze mamy kapłanów, którzy nad nami czuwają. Obecnie czuwa nad nami ksiądz Krzysztof Walczak - dodaje pani Aleksandra Dróżdż.

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, ani grupy założycieli. Oprócz spotkań w Kościele członkowie organizują wyjazdy, rekolekcje wspólnotowe bądź diecezjalne, a także współpracują z innymi grupami na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

Więcej na temat działalność Wspólnoty można dowiedzieć się na stronie: http://odnowa.cieszyn.pl/

Tekst i foto: P. Staroń

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter