Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, jak co roku rozpoczęła się od Mszy świętej odprawianej na ołtarzu polowym w drzwiach bielskiej katedry pw. św. Mikołaja. Mszę świętą koncelebrował ks. biskup Roman Pindel wraz biskupami: ks.biskupem Tadeuszem Rakoczym, ks. biskupem Piotrem Gregerem oraz licznie zgromadzonymi kapłanami na czele z ks. Antonim Młoczkiem proboszczem bielskiej katedry i ks. Andrzejem Mojżeszko proboszczem kościoła Opatrzności Bożej. Udział w Eucharystii udział wzięli klerycy Seminarium Duchownego w Krakowie z v-ce rektorem ks. Sławomirem Kołatą oraz licznie zgromadzeni wierni. Uroczystość uświetnił śpiew Chóru bielskiej katedry pod dyrygenturą Tadeusza Czerniawskiego.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do dzisiejszych czytań: (Pwt 8, 2 - 3 . 14 b - 16 a i 1 Kor 10, 16 - 17) oraz Ewangelii (J 6, 51 - 58 ). "Tylko ktoś, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, kto rozróżnia wyraźnie, kim jest Bóg i kim jest człowiek, rozumie wagę słów Jezusa. Trwać w Jezusie, Synu Bożym.  Ktoś, kto chce trwać w Chrystusie, kto ceni to, ten będzie pragnął Eucharystii ". Na zakończenie ks. biskup Roman Pindel zachęcił wiernych, by iść z wiarą obok monstrancji, w której jest Ciało Pana wydane za życie całego świata. "Idziemy, by dać świadectwo tą naszą modlitwą, utwierdzeniem, uwielbieniem w sercu i na ustach ".

Po zakończeniu Eucharystii wyruszyła procesja ulicami Bielska-Białej z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, umiejscowionych jak co roku: przy kościele Trójcy Przenajświętszej, bielskim zamku, Urzędzie Miejskim oraz ostatni przy kościele Opatrzności Bożej, gdzie zakończyła się procesja. W procesji Bożego Ciała ulicami Bielska-Białej oprócz licznie zgromadzonych wiernych, uczestniczyli: harcerze, dzieci, które z wielkim przejęciem sypały kwiatki, liczne poczty sztandarowe, a eucharystycznym śpiewom wiernych jak co roku grała bielska orkiestra wojskowa.

Tekst i foto: Marian Szpak
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter