„Rolnik siał,
Pan Bóg dał kęs chleba,
Bogu podziękować trzeba”

Te słowa towarzyszyły tegorocznym Dożynkom – diecezjalno,  powiatowo, gminnym, które odbyły się 10 września br w Kętach. Ich organizatorami byli bp diecezji  bielsko – żywieckiej Roman Pindel, starosta Oświęcimia Zbigniew Starzec, burmistrz Gminy Kęty Jan Kleczar. W uroczystości wzięli m.in. udział przedstawiciele Starostwa Powiatu Oświęcim, Gminy Kęty, organizacji społecznych i kombatanckich, szkół, zespoły taneczne Domów Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP. Starostami dożynek byli  Iwona i Paweł Sarkowie z Bulowic.

Uroczyste obchody dożynek rozpoczęto korowodem dożynkowym, który zmierzał do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Wcześniej otwarto wystawę rolniczą z płodami rolnymi oraz maszynami rolniczymi, na terenach przyszkolnych Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 2. Centralną częścią uroczystości była dożynkowa Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, której przewodniczył  bp Roman Pindel  w koncelebrze z księżmi diecezji bielsko- żywieckiej. Na początku liturgii obecnych przywitał  gospodarz dożynek –  Jan  Klęczar oraz proboszcz parafii pw. NSPJ ks. Jerzy Musiałek, który wskazał, że organizowane dożynki będące okazją do dziękczynienia za zebrane plony zbiegły się z jubileuszami jakie obchodzi miasto Kęty, kościół pw. NSPJ w Kętach i diecezja bielsko-żywiecka. Homilię wygłosił bp Roman. Nawiązując do Bożego planu stworzenia i nauczania Kościoła, wskazał na podstawowe obowiązki człowieka w poprawnym czynieniu sobie ziemi poddanej, aby życie swoje przeżyć godnie i szczęśliwie.  „Trzeba wiele się nauczyć i nabrać doświadczenia, żeby panować nad stworzonym światem oraz nad własnym życiem” oraz „aby panować nad tym, co budujemy, jak organizujemy nasze życie i usprawniamy życie społeczne” - wymieniał ks. bp i wyjaśnił: „Nim człowiek zacznie panować nad światem, musi poznać samego siebie, zapanować nad sobą, nad gniewem, nad zemstą, która nieraz rodzi się w sercu, nad pożądliwością, by więcej posiadać, by ujarzmić innych ludzi”. Najwłaściwszą postawą człowieka korzystającego ze stworzonego świata i dobrze przeżywającego swoje życie jest postawa dziękczynienia za otrzymane dobra i przyjęcie odpowiedzialności za życie swoje i innych. Ks bp odniósł się też do trwającego kryzysu ekologicznego i obchodzonego w związku z tym w Kościele Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia zachęcając do: „modlitwy i refleksji nad ochroną świata stworzonego. To swoisty znak, że wzywają nas do tego zwierzchnicy Kościoła katolickiego w osobie papieża Franciszka i patriarchy kościoła prawosławnego Konstantynopola, Bartłomieja. To powinno być zachętą do zastanowienia się nad tym, co możemy uczynić w swoim życiu, aby świat był bardziej odpowiadający Bożym zamysłom, żeby był piękny, przyjazny wobec nas, coraz mniej niszczony, degradowany”.

Przed zakończeniem Mszy św. starosta powiatu Zbigniew Starzec podziękował ks. bp za sprawowaną Ofiarę a rolnikom za ich trud, poświęcenie i uzyskany plon, natomiast duszpasterz rolników ks. Stanisław Kozieł podkreślił, że dożynki są też okazją do dziękczynienia za dar ojczystej ziemi. Po nabożeństwie  odbył się przemarsz uczestników dożynek, z  wieńcami dożynkowymi, poświęconymi przez bpa Romana, na przygotowane do uroczystości tereny przyszkolne. Tu starostowie dożynek wręczyli bochenki chleba, z tego rocznych zbiorów,  biskupowi, staroście i burmistrzowi -  organizatorom dożynek, z prośbą o  pokrojenie ich, aby mogli   poczęstować się chlebem  wszyscy uczestnicy uroczystości. A wszystko to działo się podczas  występów licznych zespołów artystycznych DK m.in. orkiestry dętej z Witkowic, Zespołu Pieśni i Tańca Kęty, Zespołu Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka, Zespołu Pieśni i Tańca z Małych Kóz, Zespołu śpiewaczego „Bielaneczki” z KGW Bielany oraz występów dzieci, młodzieży z lokalnych szkół  i kapeli góralskiej.  Na rozstawionych stoiskach można było zaopatrzyć się również m.in. w ciepłe dania regionalne, ciasta, napoje a dla dzieci przygotowano wiele atrakcyjnych miejsc do zabawy a nawet przejażdżkę konną.Organizację przyszłorocznych dożynek diecezjalnych – w 2018 r. powierzono powiatowi bielskiemu,  w parafii w Bystrej Krakowskiej. Przeżywane uroczystości dożynkowe są dobrą okazją do pamiętania o tym, aby otrzymany chleb był sprawiedliwie dzielony a także darowany tym, którym różne kataklizmy czy wojny go odebrały.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter