W bielskim kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe zakończyły się w dniu ósmego października 2017 r. XVII obchody Dnia Papieskiego w diecezji bielsko-żywieckiej obchodzony pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. 

W wieczornej Eucharystii przewodniczył ks. Marek Studenski wikariusz generalny naszej diecezji bielsko-żywieckiej wraz z księżmi: ks. Sebastianem Rudzkim dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii, Wiesławem Płonką opiekun bielsko-żywieckich stypendystów, ks. Stanisławem Wawrzyńczykiem proboszczem parafii św. Maksymiliana, ks. Romanem Berke koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym w diecezji oraz ks. Wojciechem Palem asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W wygłoszonej homilii ks. Marek Studenski  przestrzegał, by nie „zestarzeć się przed czasem” i nie tracić z oczu celu, jakim jest Jezus Chrystus. „Nie można stracić z oczu celu i trzeba go mieć stale przed oczyma. To Jezus Chrystus, bez którego nie dobiegniemy, nie dopłyniemy i nic się nie uda”. Ksiądz Marek Studenski nawiązał także do wydarzeń z historii pontyfikatu Jana Pawła II, wskazując na to, jak ważnym wymiarem posługi naszego świętego papieża było cierpienie. Po Mszy świętej przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wręczyli dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu poetyckiego „Jan Paweł II w Beskidach”.

Finałem wieczoru, który zakończył także „Tydzień z Ewangelią”, był koncert z udziałem specjalnego chóru złożonego około pięćdziesięciu młodych, uczestników trzydniowych warsztatów uwielbienia, prowadzonych przez propagatorkę muzyki gospel Zuzannę Pradelę.  Wykonano przy akompaniamencie muzyków ponad dziesięć utworów, głównie z repertuaru amerykańskich artystów gospel. Pomiędzy kolejnymi kompozycjami modlitewne rozważania poprowadził ks. Roman Berke. W parafiach całej diecezji bielsko- żywieckiej odbyły się w niedzielę zbiórki ofiar dla podopiecznych fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i diecezjalnej fundacji „Światło Nadziei”. Dzień Papieski jest szczególnym dniem dla stypendystów, gdyż wtedy mogą podziękować tym, którzy od wielu lat hojnie wspierają dzieło Fundacji – „żywy pomnik Jana Pawła II”. Aktualnie w  naszej diecezji bielsko-żywieckiej jest sto pięciu stypendystów: w tym siedemdziesięciu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  oraz trzydziestu pięciu stypendystów diecezjalnej Fundacji „Światło Nadziei”. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a stypendia są dla nich pomocą w rozwijaniu swoich talentów.

Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

Tekst: Marian Szpak
Foto: ks. Piotr Bączek

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter