Obce języki, ćwiczenia gimnastyczne i taneczne, wykłady z różnych dziedzin szczególnie  o zdrowym trybie życia, wędrówki górskie, wycieczki, zajęcia plastyczne i wiele innych ciekawych zajęć a przede wszystkim kontakty i  systematyczne spotkania towarzyskie oferuje Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w ramach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.     

Inauguracja tegorocznej edycji 2017/18 działającego już od ponad dwudziestu lat bielskiego UTW oraz młodszej jego filii w Wilkowicach odbyła się 4 października br w kampusie ATH przy ul. Willowej z udziałem m.in. prorektora prof. ATH dr hab. Czesława Ślusarczyka, prezydenta miasta Jacka Krywulta i przedstawiciela Rady miejskiej Przemysława Drabka. Obecni na inauguracyjnym spotkaniu słuchacze wysłuchali najnowszych informacji o programie zajęć w semestrze jesienno-zimowym, przekazane przez dyrektora UTW mgr Józefa Cegielskiego. O przygotowywanych przez instytucje miejskie, ważnych dla mieszkańców miasta pracach i programie na rzecz osób starszych poinformował prezydent miasta Jacek Krywult a tradycyjną formułę o otwarciu nowego roku akademickiego wypowiedział prorektor prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk. Podczas inauguracji nagrodzona została Danuta Czapiga - członek Rady Samorządu Słuchaczy UTW za wyjątkową aktywność na rzecz społeczności uniwersyteckiej. Z zainteresowaniem wysłuchany został wykład inauguracyjny o intrygującym zagadnieniu dotyczącym wpływu tłumaczy na historię świata czyli „Aktorzy drugiego planu” zaprezentowany przez dr Katarzynę Kruk-Junger z katedry Iberystyki ATH. Z nie mniejszym zaciekawieniem wysłuchany został koncert słowno-muzyczny Bielskiego Towarzystwa Muzycznego zatytułowany „Muzyka Gór”, w którym wystąpili Józef Broda, Janusz Kohut, Katarzyna Broda-Firla, Urszula Mizia. W swoim programie zaprezentowali  m.in. różne instrumenty pasterskie. Po długiej, bo akademickiej przerwie wakacyjnej i wobec nadciągającej jesieni, spragnieni wspólnych kontaktów i uczestnictwa w atrakcyjnych, ciekawych zajęciach, pobudzających do ustawicznego uczenia się, mających wpływ na sprawność naszego ciała i umysłu, podnosząc komfort życia, słuchacze UTW zgromadzili się bardzo licznie.

W planach inauguracji  nowego roku akademickiego przewidziano również uczestnictwo we Mszy św.  Słuchacze UTW wraz ze społecznością ATH uczestniczyli w niej 10 października br w kościele pw. NSPJ w Bielsku-Białej. Modlitwie przewodniczył  ks. bp Roman Pindel w koncelebrze z ks. Piotrem Górą oraz ks. Mateuszem Dutkiewiczem.  Uczestniczyły w niej władze rektorskie z rektorem prof. dr hab. Jarosławem Janickim, władze dziekańskie uczelni, poczet sztandarowy oraz studenci i słuchacze UTW. W homilii ks bp Roman podkreślił, że w działaniach uczelni ważne jest nauczanie i wychowanie, nie może zabraknąć czasu na wszelkie działania wyjaśniające w imię kogo żyjemy, według jakich wartości chcemy postępować, bo absolwent uczelni to powinien być człowiek o szerokiej wiedzy i konkretnych umiejętnościach, ale i właściwej motywacji i podejściu do drugiego człowieka. Kończąc dodał: „Mamy więc o czym myśleć i to w odniesieniu do przeżywania naszej religijności jak i wobec naszego osobistego powołania: nauczyciela akademickiego czy studenta”. Słowa podziękowania do ks. bpa Romana Pindla skierował rektor ATH prof. Jarosław Janicki mówiąc: „Dzisiejszy dzień, jest to szczególny dzień w życiu Akademii Techniczno - Humanistycznej. Inaugurujemy 17 -ty rok akademicki, 17 -ty rok działalności. Serdecznie dziękuję i wyrażam głęboką wdzięczność za dar Mszy św. za słowa skierowane do całej społeczności akademickiej, ale w szczególności do naszych studentów, którzy w tym roku rozpoczynają studia. Te słowa to niezwykła wartość dla społeczności akademickiej. Wspierają nasze działania, umacniają i prowadzą we właściwym kierunku. Serdeczne Bóg zapłać!”. „My chcemy Boga..” zaśpiewano na zakończenie uroczystości.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter