Już 20 lat działa w diecezji bielsko-żywieckiej ruch rekolekcyjny „Spotkania Małżeńskie”. Jego celem jest m.in. pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się małżonków, pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku, pomoc w przypadku nieporozumień, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie.

Jubileuszowe świętowanie tego ruchu odbyło się 29 października br w kurii bielsko-żywieckiej. Rozpoczęło się Mszą św, której przewodniczył ks. bp Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej w koncelebrze z kapłanami, którzy w ciągu 20 - letniej działalności opiekowali się Spotkaniami Małżeńskimi. W homilii ks. bp Roman nawiązał do czytanej  Ewangelii o przykazaniu miłości - kluczowym przykazaniu w życiu każdego człowieka i podkreślił, że powinniśmy Boga miłować najbardziej jak tylko możemy, bo Bóg jest miłością: „Tylko Pan Bóg może dać tyle siły i tyle łaski, aby kochać drugiego. Bóg potrafi przez drugiego człowieka, przez męża/żonę objawić głębię swej miłości. W tej Eucharystii będziemy dziękować za to, żeśmy poznali Boga, który nas umiłował a my świadomie miłujemy Boga ponad wszystko. Będziemy również dziękować  za to, że uczymy się całe życie, z dobrym skutkiem, miłować bliźniego jak siebie samego, może nawet bardziej drugiego, niż siebie samego”.

Druga część uroczystości, poprowadzona została przez małżeństwo Agatę i Jerzego Barcików, w pomieszczeniu refektarza, podczas której o początkach Spotkań Małżeńskich na terenie diecezji bielsko-żywieckiej opowiedzieli jego organizatorzy- małżonkowie Krystyna i Krzysztof Jonkiszowie. Pomocy w organizacji SM szukali w bardziej doświadczonych ośrodkach. Uzyskali ją od prowadzących ośrodek opolski. Teresa i Tomasz Jurosowie oraz Gizela i Lubomir Stojewscy byli tymi, którzy z wielką cierpliwością pomagali im przygotować założenie bielskiego ośrodka Spotkań Małżeńskich. Dwa lata  współpracy i szkolenia w Kamieniu Śląskim zaowocowały pierwszym weekendem SM w kwietniu 1997 r prowadzonym z pomocą opolskich par animatorów. Animatorami współtworzącymi od początku bielski ośrodek SM byli Agata i Grzegorz Szparowie oraz Urszula i Wacław Sobierajowie. Towarzyszyło im, od zarania, życzliwe i wspierające zainteresowanie pierwszego ordynariusza diecezji ks. bpa Tadeusza Rakoczego.  Jest ono widoczne także dziś, okazywane przez obecnych pasterzy naszej diecezji ks. bpa Romana Pindla i ks. bpa Piotra Gregera.

Nie byłoby Spotkań Małżeńskich w diecezji bielsko-żywieckiej - podkreślili Jonkiszowie - bez wspaniałych księży, którzy pomagali w prowadzeniu ośrodka ks. Adama Bieńka, ks. Piotra Koniecznego, ks. Ryszarda Grabczyka, ks. Franciszka Płonki, ks. Marka Studenskiego, ks. Krzysztofa Bojana, ks. Sławomira Zawady, ks. Roberta Kasprowskiego, ks. Romana Sali, ks. Tomasza Gorczyńskiego oraz franciszkanów o. Donata Wypchło i o. Marka Stachowicza, o. Bogdana Kocańdy – gwardiana i proboszcza Sanktuarium i przełożonego domu rekolekcyjnego w Rychwałdzie, jak też dużego zaangażowania kilkunastu par świeckich animatorów. Szczególne podziękowania należą się Renacie i Markowi Wójcikom - wieloletnim animatorom i liderom ośrodka.

W ciągu 20 lat działalności bielski ośrodek zorganizował 76 weekendowych Spotkań Małżeńskich, w których uczestniczyło 780 par małżeńskich nie tylko z diecezji bielsko-żywieckiej. Uczestnikami byli także Polacy z Zaolzia, Austrii, Kanady,  Węgier oraz spora grupa małżeństw z Mołdawii.

Świadectwa o tym jak Spotkania Małżeńskie wpłynęły na ich relacje  małżeńskie przekazali, uczestnikom jubileuszowego spotkania m.in. Urszula i Wacław Sobierajowie, Ania i Hubert Orlikowie, Gifperkowie, Krystyna i Krzysztof Jonkiszowie. Wszyscy podkreślali, że SM pomogły im w przezwyciężaniu trudności we wzajemnych relacjach, ratowały od nałogu alkoholizmu, a co najważniejsze nauczyły dialogu w duchu Bożej miłości, opartego na nauczaniu Kościoła, aby cieszyć się miłością, radością i zgodą na co dzień. 

Kończąc spotkanie ks. bp Roman pobłogosławił obecne małżeństwa i wyraził nadzieję, że dobra nowina o dialogu w małżeństwie zostanie rozesłana.

 Najbliższe rekolekcje odbędą się w dniach:

17-19 listopada2017
23-25marca 2018
18-20 maja 2018
12-14 października 2018
16-18 listopada 2018
w Rychwałdzie ul. Franciszkańska10

Zapisy i informacje www.spotkaniamalzenskie.pl

 Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter