W uroczystość Wszystkich Świętych na bielskim cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej, jak co roku obyła się Msza święta.

Uroczystą Eucharystię koncelebrował ks. proboszcz bielskiej katedry Antoni Młoczek wraz z księżmi z bielskich parafii: Józefem Oleszko - proboszczem kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej, Krzysztofem Ryszką - proboszczem kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stanisławem Wawrzyńczykiem - proboszczem kościoła p.w. Maksymiliana Kolbe. Słowo Boże do zebranych na cmentarzu wygłosił ks. Mieczysław Jonik z bielskiej katedry, który w swoim wystąpieniu nawiązał do uroczystości Wszystkich Świętych. Kapłan powiedział, że wielu jest świętych, o których wie tylko Bóg, a "Świętym jest ten dla kogo Bóg jest ważny".

Po Mszy świętej odbyła się procesja alejkami cmentarza wokół grobów, podczas której modlono się modlitwą różańcową wspominając zmarłych spoczywających na tym cmentarzu, oraz za naszych znajomych, przyjaciół oraz bliskich naszemu sercu.

Uroczystość Wszystkich Świętych odnosi się nie tylko do kanonizowanych, ale do każdego z nas. Drogę do świętości Jezus określił w Kazaniu na Górze, szczególnie w ośmiu błogosławieństwach (Ewangelia Mt 5, 1 - 12a). Nikt z nas czytając życiorysy świętych, nie powinien popadać w zwątpienie. Nie musimy naśladować innych na drodze świętości, chociaż ich życie może być dla nas inspiracją. Na pewno jednak musimy naśladować życie Jezusa Chrystusa i wcielać Jego naukę.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter