W kaplicy, przy klasztorze redemptorystek w Bielsku-Białej, jedynym na polskiej ziemi Zakonie Kontemplacyjnym Najświętszego Odkupiciela, usytuowanym  na wzgórzu  Trzy Lipki, z jubileuszowym krzyżem  i piękną panoramą beskidzką, miała miejsce, w pierwszą niedzielę listopada br, wzruszająca uroczystość - wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II.

Ten wielki dar ofiarował Wspólnocie Zakonnej ks. bp senior Tadeusz Rakoczy bliski współpracownik świętego papieża. Podczas Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa seniora Tadeusza Rakoczego w koncelebrze z ojcami redemptorystami o. Bolesławem Słotą, o. Andrzejem Kowalskim wraz z ks. Jerzym Urbańcem, relikwie św. Jana Pawła II wprowadzili do kaplicy s. Kazimiera Kut i państwo Ewa i Andrzej Skuzowie, fundatorzy relikwiarza.

Rozpoczynając uroczystość przełożona zgromadzenia s. Urszula Nowińska powiedziała: „Witamy ks. bpa Tadeusza, który  towarzyszy nam od początku naszej historii, naszego pobytu na tej górze,  towarzyszył św. Janowi Pawłowi II przez długie lata w czasie Jego pontyfikatu,  zakochał się w tej diecezji ustanowionej przez Jana Pawła II, jest darczyńcą tych właśnie relikwii krwi św. Jana Pawła II, które trafiły do naszej kaplicy. One swoją obecnością chcą nam powiedzieć, że Jan Paweł II Święty, Jan Paweł II Wielki jest z nami, jest naszym przewodnikiem, prowadzi nas, jest naszym orędownikiem. Kiedy zaczynała się nasza historia, a pierwsze redemptorystki zmierzały do Scala we Włoszech, gdzie tworzyła się nasza wspólnota, to pierwsze kroki kierowałyśmy do JPII, aby prosić o Jego błogosławieństwo, na tej drodze. Kiedy już wspólnota się ukształtowała i wracałyśmy do Polski wtedy Jan Paweł II pobłogosławił nas, dzięki temu odważnie mogłyśmy tu przybyć. Obecnie jesteśmy tu już 25 lat i cieszymy się, że ten jubileusz czcimy razem z relikwiami św. Jana Pawła II. Dziękujemy ks. bpowi za ten dar płynący z serca i obiecujemy pamięć i modlitwę. Prosimy o wstawiennictwo św. Jana Pawła II we wszystkich intencjach, z którymi przyszli wszyscy tutaj obecni.”

W homilii ks. bp Tadeusz zaznaczył : Dokonujemy uroczystej instalacji relikwii św. Jana Pawła II . Czynię to z wielkim wzruszeniem, gdyż mam w świadomości to, kim On był dla kościoła i świata. I kim był dla mnie osobiście na drodze przygotowania do kapłaństwa, do  jego realizacji. Ile dobra uczynił dla całej ludzkości.  Mamy to szczęście, że należymy do pokolenia nazywanego „Pokoleniem Jana Pawła II”. Każda i każdy ma swój dług wdzięczności, wobec tego świętego papieża z rodu Polaków. …. Podziękujmy zatem, najserdeczniej wszechmogącemu Bogu za to, że w osobie św. Jana Pawła II darował kościołowi wielkiego przewodnika wiary, w którym zajaśniała ojcowska dobroć Boga,  chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha Miłości.

Kończąc kaznodzieja wezwał - Św. Janie Pawle II bądź z nami w tej Wspólnocie Zakonnej, abyśmy u Twego boku mogli bezpiecznie podążać do domu Ojca. Wspieraj ją swoim wstawiennictwem u Boga. Prowadź ku pomyślnej przyszłości.

Po otrzymaniu na zakończenie Eucharystii błogosławieństwa, siostry zakonne i wierni  zgromadzeni w kaplicy, uczcili relikwie św. Jana Pawła II poprzez ucałowanie.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter