Uroczystości Święta Niepodległości w Bielsku-Białej rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele pw. Maksymiliana Kolbego.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Roman Pindel wraz z księżmi: Stanisławem Wawrzyńczykiem - proboszczem parafii, Antonim Młoczkiem - proboszczem parafii katedralnej pw. św. Mikołaja, Józefem Oleszko- proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej, Mariuszem Antczakiem - proboszczem wojskowej parafii pw. Miłosierdzia Bożego, prof. Tadeuszem Borutka. Przy ołtarzu modlili się również ks. biskup senior Paweł Anweiler -  kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Krzysztof Cienciała - proboszcz bielskiej parafii luterańskiej.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do czytanego listu św. Pawła do Rzymian ( Rz 16, 3-9. 16. 22 - 27), jako na wzór spojrzenia, eklezjolotwórczego  integrującego, mogącego być inspiracją do pełnego wdzięczności spojrzenia na ludzi, którym Polska zawdzięcza wolność. „Za wzorem Pawła Apostoła, który potrafi z wdzięcznością patrzyć na początki Kościoła w Koryncie, w Rzymie i w innych miejscach, potrafi dostrzec ludzi, ich wartość, zasługi, dziękujemy i my w tej świątyni Bogu za darowaną nam niepodległość przed 99 laty. Dziękujemy także za ludzi o różnym statusie, różnej przynależności narodowej, religijnej i politycznej, ale przecież dążących do jednego – odzyskania niepodległości przez wspólny, wolny dom, jakim jest nasza ziemska ojczyzna”.

Na zakończenie ks. biskup Roman powiedział: „Zanośmy dziękczynienie za wspaniałą przeszłość i zanośmy prośby o przyszłość – dobrą, a nawet lepszą – naszej ojczyzny”. Natomiast w swoim wystąpieniu ks. biskup Paweł powiedział, że „Bóg dźwiga codziennie nasze ciężary, czyniąc nas w ten sposób lekkimi do unoszenia naszych myśli i czynów na rzecz wolności”. „Chce nas tak kształtować, byśmy byli siewcami wolności w całej rozciągłości życia człowieka". Uroczystością w czasie Mszy świętej towarzyszył śpiew parafialnego chóru "Inwencja" pod dyrekcją Adama Utmańczyka oraz orkiestra wojskowa bielskiego 18 Batalionu Powietrznodesantowego. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na pobliski cmentarz wojskowy, na którym spoczywają żołnierze polegli w I i II wojnie światowej.

Po modlitwie odbył się Apel Poległych z udziałem Kompanii Honorowej 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Uroczystość  zakończyła ceremonia składania wieńców  oraz kwiatów przez delegacje, uczestniczące w obchodach święta. W bielskich uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe, członkowie rządu, posłowie, senatorzy, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, przedstawiciele dowództwa wojska, policji i straży pożarnej, harcerze oraz bielscy komandosi.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter