W  XIX wiecznym, zabytkowym Dworku Młynarza w Rudzach spotkali się poeci z różnych grup poetyckich z Chrzanowa, Zatora, Bielska-Białej, Oświęcimia oraz innych zakątków Polski, aby uczcić poezją i muzyką patriotyczną Święto Niepodległości Polski.            

Spotkanie zorganizowała Wolna Grupa Artystyczna „Odwrócona Szóstka”. Udział w nim wzięło kilkudziesięciu miłośników pięknego słowa, muzyki i malarstwa. Wprowadzeniem do patriotycznego  nastroju wieczoru było odśpiewanie hymnu narodowego, po którym prowadzący spotkanie Gustaw Czerwik wygłosił krótki wykład pt. „Polska poezja patriotyczna przez wieki”. Usłyszeliśmy wiersze naszych wieszczy – Mikołaja Reja, Jana Andrzeja Morsztyna, Franciszka Karpińskiego, Józefa Wybickiego, Aleksandra Fredry, Jana Czeczota, Stefana Witwickiego. A potem popłynęła poezja patriotyczna uczestników spotkania. Swoje wiersze deklamowali: Bogusława Chwierut, Danuta Bomba, Zbigniew Tomski, Urszula Omylińska, Wacław Morawski, Gustaw Czerwik, Grażyna Zielińska, Stanisław Malinowski, Edyta Hanslik, Bernadeta Krawiec, Tomasz Julian Adryan i inni.

Wybitne postacie z życia politycznego i kulturalnego naszego kraju na przestrzeni wieków, wpisujące się we wspaniałe dziedzictwo narodowe, przybliżyła  uczestnikom spotkania Urszula Maciejewska-Imamura w krótkim wykładzie pt. „Wizerunek Polonii w malarstwie polskim w XIX i XX wieku. Była też okazja do wysłuchania wspomnień z osobistych przeżyć z okresu okupacji Polski przez Niemcy hitlerowskie podczas II wojny światowej - pani Amalii Koszyk – mieszkanki miejscowości Rudze. Dzisiejsze spotkanie było szczególne – wyjaśnił prowadzący je Gustaw Czerwik – bo związane  ze Świętem Niepodległości 11 listopada. Była to uroczysta zaduma i refleksja o naszej Ojczyźnie i oddanie czci naszym przodkom za walkę o jej wolność i niepodległość.

To już kolejne spotkanie poetów i muzyków w Dworku Młynarza w Rudzach poświęcone poezji i muzyce, regionalnym tradycjom, których gościli gospodarze Dworku. Tym razem była dodatkowa okazja do złożenia im serdecznych życzeń i podziękowań z okazji obchodzonego święta św. Marcina – patrona młynarzy i imienin młynarza Witolda Sopickiego. Przy wspaniałych smakołykach przygotowanych przez gospodarzy, koncercie zaproszonych gości: Tomasza Kozieła, Tadeusza Siarczyńskiego, Urszuli Siarczyńskiej, Pawła Wenderskiego, Piotra Kłeczki i wspólnych śpiewach pieśni patriotycznych, to radosne spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych i było  niezapomnianym przeżyciem  dla wszystkich  uczestników.

Uroczystość wpisała się w obchody rocznicy 725 lecia miasta Zator i została wsparta przez   burmistrza. Historię tego miasta przybliżył uczestnikom spotkania - Krzysztof Ryś. 

Tekst i foto: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter