Koncert zespołu Tehillah
Niedzielę Miłosierdzia obchodzono w parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 18 września 2016 r. Podczas każdej Eucharystii, tej wyjątkowej niedzieli, Słowo Boże głosił Misjonarz Miłosierdzia ze Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody ks. Przemysław Sawa.

Akcentem końcowym tego święta był szczególny rodzaj modlitwy, modlitwy uwielbienia, na który zaprosił wiernych zespół „Tehillah”.
Zespół ten reprezentuje katolicką wspólnotę – Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Stanowią ją studenci, osoby pracujące, małżeństwa, osoby starsze z diecezji bielsko-żywieckiej i katowickiej, dla których Jezus i Słowo Boże jest w centrum. Współpracuje ona z Wydziałem Ewangelizacji Kurii diecezjalnej. Założycielem i dyrektorem jest ks.
Przemysław Sawa. Jej siedziba znajduje się przy parafii pw. św. Pawła w Bielsku-Białej. Obecna jest w wielu parafiach diecezji bielsko-żywieckiej, jak również w archidiecezji katowickiej (Pszczyna), w Wielkiej Brytanii (Manchester) oraz Irlandii (Dublin, Letterkenny).

Podczas koncertu zespołu muzyczno - wokalnego składającego się z kilkunastu osób śpiewających i grających na różnych instrumentach, którym przewodziło małżeństwo Moniki i Kamila Orlickich zachęcano wiernych do adoracji Jezusa wspólnym śpiewem na stojąco, akcentując słowa uwielbienia swobodnymi ruchami rąk i rytmicznym klaskaniem, m.in.:

Dusza ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć
Świętemu śpiewaj pieśń
Z mocą wywyższaj Go, dusza ma
Uwielbiam Boże Cię

Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok

Bogaty w miłość gniew, oddalasz Panie
Twe serce miłe, wielkie Imię Twe
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni
Wiele powodów, by uwielbiać Cię

Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę,
nadejdzie czas mego końca tu
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.

To większe zaangażowanie poprzez spontaniczne ruchy, wstawanie, podnoszenie rąk, podczas śpiewu słów uwielbienia ,wywołały radosne, pogłębione przeżycie, intensywniejsze, inne poruszenie serca niż podczas rutynowej modlitwy. Zachęcało do prawdziwej, pełnej podziwu relacji z Bogiem.
Był to wieczór szczególny, doświadczyliśmy głębokiego wzruszenia podczas radosnej modlitwy uwielbienia.
Na kolejne spotkania Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprasza chętnych do parafii NKPJCh w Bystrej 23 i 30 września oraz 7, 14, 21 i 28 października br o godz. 19. Informacja jest dostępna na stronie: www.secim.plTekst fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter