Minęła 4. rocznica ingresu biskupa diecezjalnego ks. Romana Pindla. Z tej okazji w kościele pw NSPJ w Bielsku-Białej w święto Objawienia Pańskiego odprawiono dziękczynną Mszę św. pod Jego przewodnictwem. Przy ołtarzu stanęło około 50 kapłanów - dziekanów, proboszczów i pracowników Kurii Diecezjalnej - a także biskupi: pomocniczy - Piotr Greger oraz senior - Tadeusz Rakoczy. Wśród wiernych byli również samorządowcy, pochodzący stąd parlamentarzyści , członkowie ruchów i stowarzyszeń religijnych oraz klerycy z całej diecezji.

W homilii ks. bp Roman odwołując się do słów czytanej Ewangelii przypomniał, „że zbawienie powinno być dostępne dla każdego, Ewangelia powinna być dostępna dla każdego, kto tego pragnie. bo człowiek, który uwierzy w słowa Ewangelii i daje świadectwo tej Ewangelii osiąga zbawienie. Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego jest wielkim wołaniem abyśmy byli głosicielami Ewangelii dającej ratunek dla życia wiecznego – życia wiecznego człowieka z Bogiem.  Na zakończenie ks, bp Roman stwierdził,  „dziękuję Bogu za  cztery lata od przyjęcia święceń biskupich, posługiwania w diecezji bielsko-żywieckiej. Bardzo dziękuję za modlitwę, za obecność tutaj  i zapraszam do tego, abyśmy byli tymi, którzy są przekonani do wiary, która powinna być ogólnie dostępna, bezpłatna,  rozdawana jak najczęściej.  Przyjmijmy to orędzie  dzisiejszego święta i dzisiejszej Ewangelii .”

W imieniu obecnych na Eucharystii okolicznościowe życzenia na ręce bp. Romana Pindla złożył ks. dr Marek Studenski – wikariusz generalny. Życząc księdzu biskupowi m.in. aby idąc za Gwiazdą Betlejemską -symbolem sposobu jakim przemawia Pan Bóg  „stale wpatrywał się w światło tej gwiazdy i wsłuchiwał się w to co ona mówi zwłaszcza wtedy, gdy przeciwności usiłują kierować wzrok ku ziemi, żeby ksiądz biskup szczególnie mocno wpatrywał się w tę gwiazdę i pozwalał się prowadzić. Zwłaszcza, że za tą gwiazda idzie ksiądz biskup, studenci, cała nasza diecezja, księża, zakonnicy i wierni.” oraz „żeby ks. bp stale towarzyszyło szczęście. Szczęście płynące ze sprawowania pięknej pasterskiej posługi a także to niepowtarzalne szczęście, które bierze się z przekonania, że człowiek kroczy codziennie drogą wskazywaną przez Pana Boga”.

Ks. Roman Pindel, profesor biblistyki, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem bielsko-żywieckim w listopadzie 2013 r. Pełnił wówczas funkcję rektora seminarium w Krakowie. 6 stycznia 2014 r. przyjął sakrę biskupią,  odbył ingres do bielskiej katedry św. Mikołaja i objął urząd biskupa diecezjalnego.Od tej pory, 6 stycznia obchodzony jest Dies Episcopi - Dzień Biskupa - czas szczególnej modlitwy w intencji Kościoła Diecezjalnego i jego widzialnej głowy.

Biskup to w hierarchii kościelnej opiekun i zarządca diecezji.  Ma za zadanie reprezentować ją na zewnątrz podczas synodów, czyli zjazdów biskupich, ale też w momencie odwiedzania jej przez inne osoby. Jest jej przedstawicielem, również na konferencji episkopatu. We wszystkich ważnych sprawach pełni on funkcję jej gospodarza.  Pilnuje, aby wszystkie msze i nabożeństwa, a także przyjęcia i odejścia księży zgodne były z panującym prawem. Ma obowiązek składania raportu o swej pracy do Rzymu. Jego rolą jest  troska o odpowiedni przebieg katechizacji. Dba, aby słowa, które kierują w niedzielę księżą do swych wiernych, ubogacały ich duchowo. Biskup to także osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wszelkich praw w swej diecezji oraz powoływanie i przenoszenie księży na różne stanowiska. Jak dobry pasterz  przeprowadza wizytacje w parafiach. Praca biskupa to nie tylko zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność. Wierni diecezji bielsko-żywieckiej dziękują Panu Bogu za dobrego Pasterza.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter