Minęło 20 lat od nadania pierwszych audycji Diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów” korzystającego z wybudowanego  kilka lat wcześniej masztu i nadajnika radiowego na Magurce Wilkowickiej do transmisji programów rozgłośni toruńskiej „Radia Maryja” na terenie Podbeskidzia.

W tym rocznicowym momencie wypadło noworoczne spotkanie Rodziny „Radia Maryja” i słuchaczy radia „Anioł Beskidów” z diecezji bielsko-żywieckiej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Komorowicach. O tym jubileuszu przypomniał zebranym na początku uroczystej Eucharystii w sobotę 20 stycznia br, ks. Jacek Pędziwiatr – dyrektor programowy rozgłośni „Anioł Beskidów” zlokalizowanej w domu parafialnym przy tym kościele, dziękując Bogu za dobrą i pożyteczną współpracę obu radiostacji. Tej dziękczynnej uroczystości liturgicznej za wszystkie działa powstałe przy Radiu Maryja przewodniczył o. Bolesław Słota CSsR w koncelebrze z o. dr Zdzisławem Klafką - JM Rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz o. Oskarem Puszkiewiczem OFM. Homilię wygłosił o. dr Zdzisław, w której  pokreślił znaczenie jakie spełnia radio w budowaniu wspólnoty, którą jest Rodzina Radia Maryja. I do takiej wspólnoty przyjechali prowadzący Radio Maryja,  aby podziękować za poświęcenie, oddanie, wspieranie radia i wszystkich dzieł przy nim powstałych.  Dzięki takim ludziom, działającym bezinteresownie „chwała Boża może rosnąć” przytoczył słowa, założyciela rozgłośni toruńskiej o. Tadeusza Rydzyka.

Radio Maryja służy do przekazu Słowa Bożego- wyjaśnił kaznodzieja, które konieczne jest do istnienia życia duchowego,  do pokazania jak należy podchodzić do wszystkiego co w życiu spotykamy, jakie są dla nas rozwiązania. Będąc zanurzeni w Bogu tworzymy przyjacielskie więzi, będąc miłującymi Boga oddajemy mu cześć w sposób jaki to zrobiła Jego wybranka Maryja. W naszym życiu to co przeszkadza jest niezdrowa rywalizacja, obawa przed utratą dóbr. Natomiast prawdziwa przyjaźń opiera się na szukaniu dobra w drugim człowieku, na wzór przyjaźni Dawida i Jonatana z powieści biblijnej. W każdym człowieku jest zasób dobra, ale potrzeba drugiego przyjaciela, aby ten zasób uruchomić. Odniósł się również do powszechnego zjawiska agresji u ludzi, która od zawsze pochodziła ze strachu a ten wywodzi się z uwierzenia w kłamstwa szatana. „Każdy kto uwierzy w takie kłamstwo żyje w strachu, w lęku. Dla nas wzorem powinna być postawa Maryi, która powiedziała - oto ja służebnica Pańska,  niech mi się stanie według Słowa Twego. To dla nas znaczy tyle, że wiemy jakie jest nasze miejsce wobec Stwórcy , Pana i Odkupiciela człowieka. To postawa zaufania i posłuszeństwa Bożemu głosowi. Człowiek, który uwierzy Bożej prawdzie, Bożej nowinie, żyje jako człowiek wolny, bez lęku,  strachu.  Od Maryi uczymy się postawy odwagi, ufności. Za co jako Dzieci Boże, dziękujemy codziennie w modlitwie pańskiej „Ojcze nasz”.

Po Eucharystii wszyscy udali się na agapę do domu parafialnego, gdzie przy opłatku, życzeniach, muzyce, potoczyła się rozmowa jak dalej dzieło Radia Maryja może się rozwijać, jaką drogą dalej iść, tak jak w świat poszli uczniowie Chrystusowi z zadaniem ewangelizacyjnym. Wspólnota Rodziny Radia Maryja takimi uczniami jest i za szczególne zadanie ma pozyskiwanie nowych członków, biorąc za przykład tutejszego patrona św. Jana Chrzciciela wspaniałego pedagoga wiary, dostrzegającego Mesjasza, Baranka Bożego i pokazującego go innym uczniom.  Takie jest też najważniejsze zadanie Rodziny Radia Maryja – przybliżyć, rozbudzić miłość innych do Boga.  Iść należy za prawdą, którą swoim życiem pokazała Maryja, za prawdą Bożą, wzbudzoną w naszych sercach przez Ducha Św, - podkreślił o. dr Zdzisław w swoim przesłaniu skierowanym do słuchaczy.

W spotkaniu oprócz członków kół Rodziny Radia Maryja z terenu Podbeskidzia byli obecni parlamentarzyści, samorządowcy, aktywni słuchacze rozgłośni Radia Maryja i Anioła Beskidów.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter