Dwie ważne wystawy dotyczące wybitnych Polaków, którzy trwale zapisali się  w dziejach Polski XX w. przygotowała Książnica Beskidzka.

W Salonie prasowym na pierwszym piętrze zaprezentowano materiały dotyczące osoby Ireny Sendlerowej (1910–2008), Na wielu planszach przedstawione zostały szczegóły jej bohaterskiej postawy ratującej z narażeniem życia ok 2500 żydowskich dzieci podczas okupacji niemieckiej. Dowiadujemy  się o jej niezwykłej, konspiracyjnej działalności w dramatycznych warunkach niemieckiego terroru, z karą śmierci w przypadku jakiejkolwiek próby pomocy osobom żydowskiego pochodzenia, podczas całego okresu niemieckiej okupacji. Możemy dowiedzieć się o szczegółach całego życia Ireny Sendlerowej wraz honorowymi tytułami, świadectwami uratowanych przez nią Dzieci Holokaustu, o uzyskanych nagrodach, wyróżnieniach jakie otrzymała za życia, z Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i różnych pamiątek z całego świata,  poznając zamieszczony na wystawie materiał.

Przedstawione opisy wydarzeń zawierają wiele szczegółów obrazujących tę straszną rzeczywistość czasu wojny. Tematyka wystawy dobrze wpisuje się w aktualnie podjętą próbę ustawowej obrony państwa i narodu polskiego przed obarczaniem winą za zbrodnię holokaustu, ukazując prawdziwą, bohaterską postawę ludzi w Polsce, podczas okupacji niemieckiej, niespotykaną gdzie indziej. Stanowi  dla każdego, dobrą lekcję naszej historii, którą przygotowano z materiałów udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji Roku Ireny Sendlerowej, ogłoszonego przez Sejm RP. Wystawa spełnia ważny cel jaki przyświecał Irenie Sendlerowej podejmującej swoje działania:  „Chciałabym, aby zachowała się pamięć o wielu szlachetnych ludziach, którzy narażając własne życie, ratowali żydowskich braci, a których imion nikt nie pamięta. Moim marzeniem jest, aby pamięć stała się ostrzeżeniem dla świata. Oby nigdy nie powtórzył się podobny dramat ludzkości” - czytamy na jednej z wystawionych na wystawie plansz.

Na parterze Książnicy do oglądnięcia jest druga wystawa pt „Święty ksiądz arcybiskup Józef Bilczewski (1860-1923)” – metropolita lwowski obrządku łacińskiego, pochodzący z pobliskich Wilamowic. Ukazuje jego dzieciństwo i młodość, kapłaństwo i działalność naukową, biskupstwo, pracę duszpasterską, szczególnie jako propagatora kultu NMP Królowej Polski, działalność podczas walk polsko-ukraińskich w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz pośmiertnie, proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. 

Św. arcybiskup ks. Józef Bilczewski przez całe życie był pasterzem zatroskanym o powierzonych mu wiernych i litującym się nad biedą ludzką. Pracę duszpasterską łączył z pracą społeczną uważając, że poprawę bytu można uzyskać przez powszechną edukację. Podczas walk polsko-ukraińskich o Lwów stał na czele komitetu ratunkowego dostarczającego najbiedniejszym żywność i aktywnie uczestniczył w toczących się rokowaniach, wzywał wiernych do zaprzestania rozlewu krwi i złagodzenia konfliktu. Pozostawił po sobie w archidiecezji lwowskiej 330 obiektów sakralnych z monumentalnym kościołem pw św. Elżbiety we Lwowie.  Z jego inicjatywy papież Pius X wydał dekret wprowadzający do  litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Polski – módl się za nami”.

Papież Pius XI nazwał go jednym z największych biskupów świata. Został beatyfikowany 26 czerwca 2001 r przez papieża Jana Pawła II podczas wizyty we Lwowie a kanonizował go papież Benedykt XVI, 23 października 2005 w Rzymie. W obchodzonej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, dobrze wpisuje się w poczet wybitnych uczestników tamtego czasu. 

Książnica Beskidzka zaprasza do zwiedzania obydwu wystaw do 28 lutego br.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter