Ziemia Święta jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami - opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.

Ziemia Święta − termin pochodzący z Biblii, oznaczający Palestynę i Izrael jako miejsca rozgrywania się wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Od średniowiecza jest używany powszechnie przez chrześcijan, ale także w judaizmie i islamie. Różne odłamy chrześcijaństwa mają swoje odpowiednie instytucje, patriarchaty jerozolimskie, spełniające funkcję opieki nad Ziemią Świętą. W swoich oficjalnych nazwach odwołują się one do terminu Ziemia Święta. Z ramienia Kościoła katolickiego franciszkanie należący do prowincji nazywanej Kustodią Ziemi Świętej są oficjalnymi stróżami Miejsc Świętych związanych z wydarzeniami Nowego Testamentu. Istnieje ona od XIV wieku na terenie kilku krajów Bliskiego Wschodu. Często Ziemia Święta jest terminem oznaczającym część Bliskiego Wschodu w której skład wchodzą państwa: Liban, Syria, Izrael wraz z Palestyną, Jordania, część Egiptu z Górą Synaj, niekiedy nawet południowa Turcja. Ziemia Święta jest celem licznych pielgrzymek. Jej opisy, są w wielu relacjach pielgrzymów starożytnych i współczesnych (np. Pątniczki Egerii (IV w.), Pielgrzyma z Bordeaux (IV w.), Anonima z Piacenzy (VI w.), Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Sierotką (XVI w.), Maksymiliana Bawarskiego (XIX w.), Juliusza Słowackiego (XIX w.), Zofii Kossak-Szczuckiej (XX w.).

Historia Ziemi Świętej, w odróżnieniu od innych obszarów kuli ziemskiej, jest niezwykła i złożona, chociaż była zamieszkała od czasów prehistorycznych, to jednak znaczenia religijnego nabiera dopiero wraz z przybyciem i osiedleniem się praojca narodu wybranego, Abrahama (ok. 1850 r. przed Chrystusem). Przez wieki różna była jej historia Ziemi Świętej, którą znamy z ksiąg Starego i Nowego Testamentu oraz z historycznych zapisów.  Natomiast historia współczesna zaczyna się od 1947 roku, kiedy Anglia złożyła mandat na rzecz ONZ. Kiedy zaś 14 maja 1948 roku ustał mandat brytyjski tego samego dnia proklamowano powstanie państwa Izrael. Następnego dnia wojska angielskie opuściły Palestynę i wybuchła wojna arabsko-żydowska. Rok później podpisano na Rodos zawieszenie broni, które stworzyło dwie strefy: jedna pod władzą Państwa Izrael i druga pod władzą Królestwa Jordanii. Egipt natomiast zatrzymał strefę Gazy. Rozejm przetrwał do 5 czerwca 1967 roku, gdyż wtedy wybuchła nowa wojna, zwana "wojną sześciodniową", w wyniku której Izrael pokonał Egipt, Liban, Jordanię i Syrię, poszerzając swoje ziemie o terytorium Gazy, Półwysep Synaj, zachodni brzeg Jordanu i Wzgórza Golan, a przede wszystkim obejmując pod swoją administrację całą Jerozolimę. Możemy uznać, że w tym miejscu kończy się historia Ziemi Świętej, a zaczyna wcale nie łatwa współczesność, charakteryzująca się licznymi konfliktami i próbami ułożenia stosunków izraelsko-arabskich poprzez negocjacje. W ich wyniku Izrael podpisał już pokój z Egiptem i Jordanią, pozostając ciągle w stanie wojny z Syrią i Libanem. Trwają również negocjacje z Arabami zamieszkującymi Zachodni Brzeg Jordanu i Strefę Gazy, których określa się jako Palestyńczyków.

Chociaż na części tych ziem powstała już Autonomia Palestyńska, to jednak sytuacja wciąż jest na tyle zawiła i skomplikowana, że do pełnego rozwiązania problemu potrzebne są ogromne wysiłki dyplomatyczne oraz dobra wola po obu stronach konfliktu. Rozpoczęcie od 2007 r. stałych negocjacji pomiędzy państwem Izrael, a państwem Palestyny, które zostało uznane przez ponad sto krajów na świecie, mimo iż nawet nie są określone granice. Ale to zdaje się być przeznaczeniem terytorium, które chrześcijanom jest znane jako Ziemia Święta, muzułmanom jako Al - Ard al - Mukaddasa, zaś Żydom jako Erec Hakodesz: trzy nazwy dla określenia jednego, szczególnego obszaru. Do takiej Ziemi Świętej wybieram się z pielgrzymką, by choć przez te parę dni, a marzę o tym od wielu lat, przejść śladami Jezusa, Maryi i Apostołów.

Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter