W  Wielkim Poście członkowie  Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, Duszpasterstwa Nauczycieli i  Wychowawców Podbeskidzia gromadzili się przez 3 dni  w Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, wokół swoich duszpasterzy, aby godnie przygotować się do najważniejszych świąt -Zmartwychwstania Pańskiego.

Na zaproszenie  ks. Szymona Tracza i ks. Sebastiana Ruckiego rekolekcje poprowadził ks. Tomasz Chrzan – Diecezjalny Wizytator Katechizacji i Duszpasterz Harcerzy naszej diecezji. Przewodnim hasłem trzydniowych rekolekcji było zawołanie z Listu do Hebrajczyków „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”. Rozpoczynały się koncelebrowaną Mszą św. a kończyły  konferencją przy stole. Liturgię ubogaciły chóry: „Wrzos” z Głębowic z dyrygentem Leszkiem Górkiewiczem, Schola z Bestwiny pod opieką ks. Mariusza Chwedczuka oraz Oaza Młodzieży z Żywca-Zabłocia pod opieką ks. Ariela Stąporka. W każdym kolejnym dniu rekolekcjonista ukazał jeden z trzech czasów jaki dotyczy każdego z nas – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

„Bóg i tylko Bóg jest Panem czasu i historii”  stwierdził ks. Tomasz nawiązując do wspomnianego Listu do Hebrajczyków i podkreślił, że Jezus Chrystus przenika przeszłość, dotyka teraźniejszości i wskazuje nam przyszłość. Drugą częścią rekolekcji,  prowadzonych przez ks. Tomasza, stanowiły konferencje  nawiązujące do obchodzonych obecnie rocznic państwowych i kościelnych. Ich tematami były: historia struktur kościelnych ziem tworzących Diecezję Bielsko-Żywiecką od XI wieku, dotycząca dekanatu cieszyńskiego i oświęcimskiego, z okresu średniowiecza aż do XX w, historia reformacji i kontrreformacji, oraz  antysemityzm - kształtowanie się uprzedzeń religijnych i kulturowych do społeczności żydowskiej na przestrzeni wieków na świecie i w Polsce.

Swoje refleksje po rekolekcjach  tak przedstawiła  jedna z uczestniczek Urszula Sobieraj - „Rekolekcjonista w pierwszym dniu spotkania skupił naszą uwagę na historii, na  tym co było, przeminęło, ale została pamięć tworząca naszą tożsamość indywidualną i zbiorową, narodową. Następnego dnia mówił o  czasie teraźniejszym: jak z niego korzystam?  jakie mam ideały? jakie miejsce ma w nim Bóg? czy prawidłowo ustawiam swoją  hierarchię wartości? Zapamiętałam, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne na miejscu właściwym.

W ostatnim dniu rekolekcji ks. Tomasz odniósł się do przyszłości i podkreślił, że naszą przyszłość w pewien sposób kształtujemy już dzisiaj, chociaż nigdy do końca nie jesteśmy jej pewni, związana jest z nadzieją. W czym lub w kim  pokładam nadzieję?  komu  tak naprawdę ufam? kto lub co jest źródłem mojej nadziei- zapytał. Ocenił rolę modlitwy, zawierzenia, zaufania i nadziei rozlewanej wokół, w naszych słowach, uczynkach i całej postawie życiowej.

Te rekolekcje prowadzone przez ks. Tomasza pozwoliły mi wnikliwiej spojrzeć na przemijający czas, który jest Bożym darem. Zachęciły do zastanowienie się nad tym , czy moja hierarchia wartości jest zgodna z planem szarych, codziennych zajęć? To jedno z wielu pytań, jakie będę sobie zadawać, po tych trzech dniach skupienia.

Chwała Panu za mądrych kapłanów. Dziękuję za ich pracę dla nas”. Inna uczestniczka rekolekcji Małgorzata Zawiła dodała: „Przeżycia rekolekcyjne bardzo mnie ubogaciły. W dobie ustawicznej pogoni za czasem, usłyszane wskazania niewątpliwie pozwalają na pewien dystans do ciągłego pośpiechu. Uświadomienie ścisłej zależności czasu i historii od Pana Boga, pozwala współczesnemu człowiekowi zrozumieć prawdę, że Bóg, który jest panem czasu, nieustannie wkracza w historię człowieka, bezpośrednio dotyka historii indywidualnej osoby. Tematyka przemijania czasu towarzyszy mi od dawna. Przed laty, w 1992 r, napisałam refleksję na ten temat:

Nie mam czasu...

Czas
nie przyjdzie do Ciebie
nie weźmiesz go w dłonie
nie schowasz do szuflady na potem,
nie zatrzymasz go w miejscu,
nie zatrzymasz dla siebie.
Bo on nieubłagalnie płynie
po rzece życia.
Więc nie tłumacz się,
że nie masz czasu -
dla Boga! dla Bliźniego!

Na pamiątkę wspólnej modlitwy i rozważań  uczestnicy spotkań  otrzymali  od rekolekcjonisty książkę, jego autorstwa, związaną z tematyką przekazanych historycznych  informacji pt „ Ks. Jan Skarbek- oświęcimski duszpasterz i społecznik”.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej OmylińscyPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter