„Mieszkam w Beskidach” to międzynarodowy konkurs plastyczny organizowany od 25 lat przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej mający na celu rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych z ukierunkowaniem na poznawanie krajobrazu beskidzkiego, folkloru, sztuki ludowej i rodzinnego życia współczesnego mieszkańców Beskidów. Tegoroczna jubileuszowa XXV edycja konkursu odbywa się pod honorowym patronatem Kuratorów Oświaty województwa małopolskiego – Barbary Nowak oraz województwa śląskiego – Urszuli Bauer.
 
5 kwietnia br odbyło się jedno z wielu spotkań z laureatami tego konkursu z Bielska-Białej, powiatu bielskiego i oświęcimskiego, w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej. W organizację tego spotkania zaangażowani byli Mieczysław Krzak - dyrektor GOK w Świnnej, Ewa Krzak – instruktor w GOK, Paweł Piela – operator sprzętu w GOK oraz grupa wolontariuszy. Wzięli w nim udział nagrodzeni wraz z rodzicami i nauczycielami. „W konkursie biorą udział uczestnicy z całej Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy” – objaśnił Mieczysław Krzak i dodał, że „konkurs ma charakter otwarty, więc biorą w nim udział dzieci, młodzież i dorośli. Staramy się nagradzać, dzięki sponsorom, jak największą liczbę uczestników, nawet skromnymi nagrodami  czy dyplomami, bo to dobra motywacja do rozbudzania zainteresowań plastycznych i przywiązania do Beskidów. W tej edycji wzięło udział ponad 7 tysięcy uczestników. Spotkania z laureatami odbywają się w kilku miejscowościach: w Świnnej, w Wadowicach, Żywcu, Cieszynie, w Bielsku-Białej”.

Konkurs stał się popularny i duża część  uczniów  bierze w nich udział  po raz kolejny . M.in pod kierunkiem Beaty Godek – nauczyciela zajęć plastycznych nagrody otrzymało: 16 uczniów w grupie wiekowej 16 -17 lat z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w kategorii fotografia, 3 uczniów w grupie wiekowej lat 10 ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego BBTS w kategorii prac plastycznych, oraz 2 uczniów w grupie wiekowej 10 lat z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej w kategorii prac plastycznych. Przedstawiając te dane Beata Godek wyraźnie podkreśliła, że „każdego roku biorą udział moi  uczniowie w tym konkursie, gdyż promuje piękno naszego regionu, zwyczaje i tradycje. Uczniowie potrafią w swoich pracach oddać własne spojrzenie na rzeczywistość - przez pryzmat młodego pokolenia, ale równocześnie ze świadomością historii i tradycji miejsca. To cenne we współczesnym mocno mobilnym świecie!”.

Mama uczennicy Julii Hoc z Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk” w B-B tak ocenia uczestnictwo swojej córki w konkursie:„Konkurs jest wspaniałą inicjatywą. Wyróżnienie dla dziecka ma dla mnie jako matki, wielką wartość. Nie wiedziałam, że córka ma takie zdolności, które w konkursie się ujawniły, będzie próbowała je rozwijać. Te umiejętności uzyskała może po dziadku, który  pięknie rysował. Bardzo dziękuję nauczycielom, którzy zachęcają swoich uczniów do uczestnictwa w tym konkursie”. Laureaci  konkursu „Mieszkam w Beskidach” nie kryjąc zadowolenia  otwarcie cieszyli się z otrzymanych wyróżnień. A wśród nich Adrian Guzorczuk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu wyjaśnił, że nagrodę otrzymał za namalowanie dużej krowy na beskidzkiej łące. Dopowiedział, że „otrzymałem I miejsce i z tego się cieszę,  bo brałem udział w tym konkursie wraz z kolegami, po raz pierwszy.  Mam zamiar uczestniczyć w następnych.”

Zadowolona  z nagrody Viktoria Glombitza uczennica z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wieszczęt  podkreśliła - „otrzymałam I nagrodę w kategorii prac plastycznych. Cieszę się  i myślę, że będę ponownie brać w nim udział, bo lubię prace plastyczne, ale to tylko moje hobby. Namalowałam karmik i ptaszki na gałązkach drzewa”. Jej koleżanka z klasy Aleksandra Sikora, otrzymała również I nagrodę, wyjaśniła, że „wykonałam w drewnie górala z owcą”.

Otwarty charakter konkursu „Mieszkam w Beskidach” w którym dozwolone są wszelkie formy wyrazu artystycznego od plastyki poprzez muzykę do prozy i poezji stwarza możliwość wykazania się pomysłowością i oryginalnością, ujawniając  przy tym talenty wśród młodych i starszych jego uczestników. Promuje piękno naszej małej Ojczyzny, jakimi są Beskidy. Warto wziąć udział w następnej edycji konkursu, do której zachęcają organizatorzy, ale też jego uczestnicy.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter