Już po raz trzynasty, 3 kwietnia br. odbyły się w krypcie bielskiej katedry "Rozmowy poświęcone", ks. biskupa Piotra Gregera z ks. Jackiem Pędziwiatrem. Tym razem tematem  "Rozmów poświęconych" był konfesjonał - jego historia i funkcja.

Ksiądz biskup Piotr, przybliżył dzieje kształtu konfesjonału oraz zwrócił uwagę na wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, dotyczące usytuowania miejsca sprawowania sakramentu pokuty w przestrzeni świątyni. Przypomniał też, że zaleca się zorganizowanie specjalnych pomieszczeń do spowiedzi osób niedosłyszących lub głuchych. Mówił też o wyjątkowych sytuacjach, gdy spowiedź może odbywać się również poza konfesjonałem.

Jan Paweł II w adhortacji „Reconciliatio et paenitentia” (1984 r.) zwrócił uwagę, że spowiedź nie jest tylko rodzajem procedury sądowej przed trybunałem miłosierdzia, ale ma również charakter „leczniczy”. „Pragnę leczyć, a nie oskarżać”, mówi św. Augustyn. „To dzięki lekarstwu spowiedzi doświadczenie grzechu nie przeradza się w rozpacz” – komentuje papież. „Każdy konfesjonał to uprzywilejowane i błogosławione miejsce, w którym (…) rodzi się nowy, nieskażony i pojednany człowiek – pojednany świat!”. Tam, gdzie nie ma przyznania się do winy, nie ma też nawrócenia i spowiedzi. Wtedy zło staje się nieuleczalne. Tym niemniej najważniejszą wartością nie jest samo wyznanie grzechów, lecz nawrócenie i pojednanie. Od chrześcijanina, który zgrzeszył, wymaga się nie tylko przyznania się do winy (przez wyznanie grzechów), wyrażenia skruchy i odbycia pokuty, ale stania się prawdziwym nawróconym.

Na zakończenie ks.biskup Piotr udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa i zapowiedział następne spotkanie na dzień ósmego maja br.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter