Z Parafialnym Klubem Kulturalnym "Beczka" działającym przy bielskiej parafii pw. Maksymiliana Kolbe, w dniu dwudziestego trzeciego marca odbyliśmy pielgrzymkę parafialną do Krakowa.

Odwiedziliśmy opactwo benedyktyńskie w Tyńcu oraz sanktuaria - Ecce Homo i Jana Pawła II. Po tynieckim opactwie oprowadzili nas bracia Ambroży i Franciszek, którzy powiedzieli nam, że jako mnisi tynieccy podejmują dzieła, których wymaga dobro lokalnego Kościoła: opiekujemy się tutejszą parafią, prowadzimy dom gości, w którym odbywają się warsztaty i rekolekcje, zajmujemy się pracą akademicką, szerzymy wiedzę o duchowości mniszej, tradycji Ojców i liturgii poprzez nasze wydawnictwo i media internetowe, oraz uczymy historii poprzez działalność muzeum i zajęcia edukacyjne. Jako mieszkańcy najstarszego zamieszkałego polskiego klasztoru pracujemy zarówno na rzecz naszych parafian oraz mieszkańców Krakowa, jak i wszystkich chrześcijan w Polsce, zainspirowanych mądrością Reguły. Punktem docelowym naszej drogi jest więc sam Bóg. Mamy nadzieję, że wszyscy przybywający do naszego domu poczują, iż znaleźli się o krok bliżej tego właśnie celu, powiedzieli na zakończenie bracia: Ambroży i Franciszek.  Po zwiedzeniu tynieckiego opactwa, udaliśmy się do do sanktuarium sióstr albertynek Ecce Homo, gdzie uczestniczyliśmy w Mszy świętej.

Po Mszy świętej siostra Bernarda opowiedział nam historię powstania sanktuarium,  zwiedziliśmy również znajdujące się tu w dolnym kościele muzeum poświęcone świętemu bratu Albertowi. Najcenniejszym zabytkiem sanktuarium jest namalowany przez świętego Alberta obraz Ecce Homo - przejmujący wizerunek Chrystusa Cierpiącego. Na tle innych kościołów, świątynia Ecce Homo wygląda skromnie. Nie ma tu dekoracji ani licznych ołtarzy. Postąpiono bowiem zgodnie z zasadami św. Brata Alberta, który nawoływał  do największej prostoty i zadowalania się przedmiotami i urządzeniami jedynie najpotrzebniejszymi. W tym przepięknym sanktuarium do końca swoich dni mieszkał ks. kardynał Franciszek Macharski - arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej. Żegnając się sanktuarium Ecce Homo, udaliśmy się do sanktuarium  św. Jana Pawła II. Po sanktuarium św. Jana Pawła II oprowadził nas i opowiedział historię jego powstania ks. Tadeusz Targosz. Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie jest najważniejszym ośrodkiem kultu i pamięci najważniejszego z rodu Polaków. Sercem wszystkich budynków papieskiego Centrum znajdującego się w Krakowie jest dwupoziomowa świątynia dedykowana świętemu papieżowi. W dolnym kościele, pod płytą ołtarza umieszczono relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Również w dolnej części kościoła, w Kaplicy Kapłańskiej znajduje się oryginalna płyta z grobu Jana Pawła II, przywieziona z Grot Watykańskich. Znajdują się tu oratoria poświęcone; Matce Bożej Piekarskiej, Matki Bożej Ludźmierskiej, Matki Bożej " Salus Populi Romani", Matki Bożej z Loreto, Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Jakuba oraz św. Królowej Jadwigi. Natomiast po przeciwnej stronie oratoriów znajdują się kaplice: pojednania, św. Kingi, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i bł. Władysława Bukowieckiego oraz krypta, gdzie spoczywają kardynałowie: Andrzej Maria Deskur i Stanisław Nagy. Kościół Górny, którego wnętrze zdobią mozaiki autorstwa o. Marko Rupnika. O. Marko Rupnik pochodzący ze Słowenii jezuita, to współcześnie najbardziej utytułowany twórca mozaik na świecie. Mozaiki o. Marko Rupnika są charakterystyczne, gdyż mają głębokie przesłanie teologiczne, a ich bogactwo i piękno są wspaniałą okazją, aby nas pobudzić do kontemplacji sztuki liturgicznej. Piękne mozaiki zachęcają nas do głębszego spojrzenia na wielki pontyfikat Jana Pawła II, który od samego początku przypominał, iż prawda o wielkości człowieka i jego godności ma swój fundament w Jezusie Chrystusie. W górnym kościele w kaplicy Nawiedzenia znajduje się relikwia sutanny, którą św. Jan Paweł II miał na sobie podczas zamachu w 1981 r. na Placu św. Piotra - wywiera niesamowite wrażenie. Za ołtarzem powstały z woli Braci Mniejszych z Kustodii Ziemi Świętej kaplice: poświęcone Nazaretowi, Betlejem i Jerozolimie. W kaplicach znajdują się kamienie z Groty Nazaretu, kamień z Betlejem i kamień z Grobu Świętego. W ten sposób sanktuarium  św. Jana Pawła II bezpośrednio łączy  się z Palestyną, miejscem, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie Bóg złożył Swój dar w nasze ręce - Jezusa Chrystusa. Po paru godzinnym pobycie w przepięknym sanktuarium udaliśmy się w drogę powrotną do Bielska-Białej.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter