Wiernych udających się na Mszę świętą w dniu trzeciego maja br. do bielskiej katedry witała Bielska Orkiestra Dęta - formacja wojskowa pod batutą kapelmistrza kpt. Wojciecha Piątka oraz kompania honorowa 18 Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej. Uroczystą Mszę świętą z okazji święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz dwustu dwudziestą siódmą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w bielskiej katedrze sprawował ks. biskup Roman Pindel.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman, nawiązując do czytań ( Ap 11, 19a : 12, 1. - 6a. 10ab i Kol 1, 12- 16 ) oraz Ewangelii (J 19, 25- 27), zachęcił, by zobaczyć w nich wskazówkę, jak należy poszukiwać wymiaru osobistej powinności wobec ojczyzny i wspólnoty obywatelskiej. „Dziś patriotyzm wyraża się w obronie praw i wolności sumienia, obronie życia, a w czasach pokoju szczególnie w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej, wspieraniu najsłabszych, zdegradowanych i poszukiwaniu dobra wspólnego”. W dalszej części homilii ks. biskup podkreślił, że patriotyczne dążenia powinny być zgodne z założeniami królestwa Bożego. „Dziś patriotyzm wyraża się w obronie praw i wolności sumienia, obronie życia, a w czasach pokoju szczególnie w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej, wspieraniu najsłabszych, zdegradowanych i poszukiwaniu dobra wspólnego”. Analizując fragment Ewangelii ( J19, 25- 27) o Maryi stojącej pod krzyżem Syna, ks. biskup Roman przypomniał słowa, jakie wypowiada Jezus, po których umiłowany uczeń wziął Matkę Bożą „do siebie”. „«Do siebie » możemy przetłumaczyć jako do tego, co było Jego. A Jego była także ojczyzna – i ta wielka, i ta mała, także ta światowa. Wspominając wielkie wydarzenia, wielkich Polaków sprzed dwustu dwudziestu siedmiu lat, wspominając tę obecność Maryi w ludzie Bożym, który wędruje przez wieki, przez kraje i społeczności, dziękujmy Bogu za Jego dobroć, łaskawość i wyrozumiałość wobec naszych grzechów i słabości". Na zakończenie homilii ks. biskup Roman powiedział: „Dziękujmy za nadzieję, jaką mamy w Kościele poprzez obecność Maryi, nazywaną Królową Polski i Matką”.

W świątyni obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, miejskich i gminnych oraz reprezentanci wojska, policji, straży pożarnej, licznych organizacji kościelnych, świeckich i bardzo liczne poczty sztandarowe. W modlitwie w bielskiej katedrze św. Mikołaja uczestniczyli też przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz ks. biskupem seniorem diecezji cieszyńskiej Pawłem Anweilerem. Słowo Boże, skierował do uczestników uroczystości ks. radca Waldemar Szajthauer,  radca duchowny Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończonych uroczystościach Bielska Orkiestra Dęta- formacja wojskowa, przed katedrą wykonała wspaniały koncert utworów patriotycznych.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter