31 maja br. w bielskiej katedrze św. Mikołaja, ks.biskup Piotr Greger przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, przed rozpoczęciem procesji Bożego Ciała. Wraz z ks. biskupem Piotrem, Eucharystię sprawował ks. biskup Tadeusz Rakoczy, a także m.in. proboszczowie parafii, znajdujących się na trasie procesji: ks. Antoni Młoczek - proboszcz parafii katedralnej, ks. Józef Oleszko - proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej i ks. Andrzej Mojżeszko - proboszcz parafii Opatrzności Bożej. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli diakoni i klerycy z Wyższego Krakowskiego Seminarium Duchownego na czele z wice-rektorem ks. Sławomirem Kołatą.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr homilii, odwołał się do dokumentów św. Jana Pawła II poświęconych Eucharystii, przypominając, iż w październiku przypadnie 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na urząd na urząd następcy św. Piotra. Dokumenty te ks. biskup Piotr nazwał duchowym testamentem papieża, który żył Eucharystią: - Celebracja Mszy Świętej była dla niego najważniejszą godziną każdego dnia. Całe nauczanie papieskie zamknął dwoma dokumentami poświęconymi Eucharystii - to encyklika "Ecclesia de Eucharistia vivit " ogłoszona w Wielki Czwartek roku 2003 oraz List apostolski "Mane nobiscum Domine", będący programem na Rok Eucharystii, jaki przeżywaliśmy od października 2004 do października 2005; to wtedy, dokładnie w połowie tego roku, papież odszedł do Domu Ojca. W encyklice papież podkreślił, iż Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, jako "dar największy" - "dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia". Niezwykłość daru Eucharystii przejawia się również w chwili zjednoczenia się człowieka z Jezusem w Komunii świętej. - Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami. Ksiądz biskup Piotr zwrócił uwagę, że każda Msza święta jest także wyjątkową pamiątką Ostatniej Wieczerzy - Jezus jest jednocześnie Kapłanem, Ołtarzem i Żertwą Ofiarną. Każda Msza święta jest także ucztą. - To zawsze jest znak zaproszenia, aby się posilać, umacniać, pogłębiając jedność z Jezusem. Dla podkreślenia tego najcenniejszego daru, Kościół wychodzi dziś niosąc Jezusa poza mury świątyni. Idzie z Jezusem tam, gdzie człowiek na co dzień żyje, pracuje, uczy się, wypoczywa, aby ukazać wielkość daru zjednoczenia z Nim i wzajemnie między sobą.

Liturgia dnia dzisiejszego w sposób istotny wyraża relację Kościoła do świata, bowiem Kościół wychodzi do świata z chlebem w ręce. Tradycyjne procesje Bożego Ciała tak właśnie należy rozumieć - jako rękę Kościoła wyciągniętą do wszystkich, rękę podającą chleb. To znak zaproszenia każdego człowieka dobrej woli, by zechciał wejrzeć w najgłębsze pokłady treści Kościoła i jego roli w świecie, dającej się ująć w znaku chleba. To nic innego jak zaproszenie do udziału we wspólnocie z jedynym Zbawicielem świata, który stał się Chlebem, aby dać życie światu. Na zakończenie homilii ks. biskup Piotr dodał, iż procesje są spotkaniem tego, czego na co dzień uczy Kościół z tym, co proponuje świat: - Jest to dla nas wielka szansa wzajemnego spotkania w bliskości Bożego Chleba, spotkania przy stole, na którym leży Chleb życia przeznaczony dla wszystkich. Z tym Chlebem wychodzimy dziś do świata. W Nim bowiem zawiera się cały sens: i tej procesji, dzisiejszej uroczystości, istota Kościoła i Jego misji oraz sens naszego chrześcijaństwa. Tak jak ten Chleb nadaje wszystkiemu sens, tak miłość zawarta w tym świętym znaku potwierdza rację istnienia Kościoła. Gdyby w chrześcijaninie nie było miłości do ludzi, jego wiara byłaby po prostu wielką, bolesną pomyłką. Gdyby w świecie zabrakło racji, dla których warto być dobrym dla drugiego człowieka - dobrym tak jak codzienny chleb - czym stałoby się i jakie byłoby życie ludzi? To ważne pytanie, na które warto szukać odpowiedzi, doświadczając regularnego spotkania z Jezusem w Komunii świętej, będącej największym darem Kościoła.

Procesja przeszła do czterech ołtarzy, a dekoracja każdego z nich przypominała o haśle roku duszpasterskiego: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", które umieszczono na pierwszym ołtarzu, obok kościoła Trójcy Przenajświętszej. Tutaj Najświętszy Sakrament niósł ks. biskup Piotr. Drugi ołtarz zbudowano przy Zamku Sułkowskich - widniały na nim słowa: "Uświęć te Dary mocą Twojego Ducha". Tu monstrancję przyniósł ks. Józef Oleszko. Do trzeciego ołtarza - przy Ratuszu - Najświętszy Sakrament niósł ks. Antoni Młoczek. Na tym ołtarzu zamieszczono słowa: "Duch Święty nauczy Was wszystkiego". Sprzed Ratusz do ołtarza przy kościele Opatrzności Bożej w Białej - monstrancję przejął ks. Andrzej Mojżeszko. Przy ołtarzu ze słowami św. Jana Pawła II: "Duch Święty źródłem prawdziwej wolności". Na zakończenie ks.biskup Piotr  udzielił wszystkim uczestnikom procesji błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
 
W uroczystej procesji udział wzięły: połączone chóry parafii katedralnej i Opatrzności Bożej pod dyrygenturą Tadeusza Czerniawskiego, a także schola z parafii Opatrzności Bożej, dyrygowana przez Magdalenę Ferugę, orkiestra wojskowa, poczty sztandarowe grup i wspólnot parafialnych, siostry zakonne oraz dzieci pierwszokomunijne.

Po udzielonym błogosławieństwie ks.biskup Piotr, dziękując wszystkim uczestnikom procesji za liczny udział, zachęcił jednocześnie do udziału w procesjach eucharystycznych Oktawy Bożego Ciała w swoich parafiach.  Zaprosił również na wspólne spotkanie podczas koncertu Golec u Orkiestry (z okazji dwudziestolecia - lecia zespołu), który odbędzie się w ramach Dni Bielska-Białej w dniu pierwszego czerwca br. o godz. 20.00 na placu przy bielskim Ratuszu.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter