W ubiegłą sobotę i niedzielę czerwca br odbył się w Bielsku-Białej XIV Festiwal Miast Partnerskich pod hasłem „Poznajmy się”. Jest to kolejna edycja dwu dniowej imprezy promującej współpracę Bielska-Białej z zaprzyjaźnionymi miastami  Czech, Niemiec, Serbii, Słowacji, Węgier i Polski, pełnej kulturalnych atrakcji, odbywających się na Rynku naszego miasta.

W tym czasie odbyło się  również uroczyste podpisanie  umowy partnerskiej pomiędzy Bielskiem-Białą i węgierskim miastem  Nyiregyhaza, w sali sesyjnej bielskiego ratusza. Współpraca pomiędzy obydwoma miastami rozpoczęła się już kilka lat wcześniej kiedy uwidoczniły się dokonania i potencjał obu miast w dziedzinie turystyki, kultury, sportu, edukacji, na co zwrócił uwagę Lubomir Zawierucha – zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, witając zaproszonych gości. Na tę uroczystość przybyła delegacja miasta  Nyiregyhaza z burmistrzem dr Ferencem Kovacsem na czele, dr Anna Wiśniewska – radca ds gospodarczych w Konsulacie Generalnym Wegier oraz przedstawiciele miast partnerskich Bierdiańska, Frydka Mistka, Szolnoka, Wiednia, Żyliny, Wolfsburga, Ustki oraz radni naszego miasta z jego przewodniczącym Jarosławem Klimaszewskim. Uświetnił ją występ uczniów Szkoły Muzycznej z Bielska-Białej.

Przedstawiciele miast partnerskich wyrażając podziękowanie za podjęcie współpracy i życząc sobie zdrowia i sił do pielęgnowania i rozwijania  wzajemnych kontaktów, oficjalnie sformalizowali swoje relacje podpisując Umowę Partnerską pomiędzy Bielskiem-Białą a Nyiregyhaza. W tym czasie na Rynku, w stoisku reklamującym to węgierskie miasto, można było otrzymać foldery informacyjne w języku polskim m.in. Przewodnik turystyczny „Magia turystyczna w Nyirseg”, „Hotel Fűrdőház”, „ZOO – SÓSTÓ”, ofertę pakietową  Nyiregyhaza, „Kąpielisko wrażeń – AQUARIUS” i inne.

Podpisana Umowa Partnerska przewiduje:

- podtrzymanie i rozwijanie dotychczasowych relacji, korzystnych dla obu miast, w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie narodów obu krajów,
- promowanie nowych kontaktów, stwarzających możliwości dalszego rozwoju partnerstwa,
- współpracę, w duchu wzajemności, w takich dziedzinach, jak: gospodarka, edukacja, kultura, sport, zdrowie, ochrona środowiska i turystyka,
- wspieranie bezpośrednich kontaktów i przyjaźni między mieszkańcami – zwłaszcza ludźmi młodymi – dla lepszego wzajemnego poznania obu miast i krajów,
- organizowanie i rozwijanie w ramach możliwości wspólnych projektów, angażujących także instytucje i organizacje pozarządowe.

Poznawanie tego węgierskiego regionu, oddalonego od Bielska-Białej o ok. 6 godzin jazdy samochodem, bogatego nie tylko w gorące źródła i tokaj, na pewno będzie atrakcyjne dla lubiących turystykę Bielszczan oraz potwierdzeniem tradycyjnych, braterskich więzi polsko-węgierskich.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter