Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada często w trakcie Wielkiego Postu, a która uzmysławia nam to, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego sięga początku V wieku, którą najpierw wprowadził Kościół Wschodni. W Kościele Zachodnim święto to przyjęto od czasów świętego papieża Grzegorza Wielkiego (ur. ok.540r.-zm.12.03.604r.). W pierwszych początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, lecz także wcielenia się Jezusa Chrystusa, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. I tak pozostało do dzisiaj, a z czasem nadano temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobę czyniąc Maryję jako "błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Co do obchodzenia tajemnicy Zwiastowania Pańskiego dwudziestego piątego marca do dziś nie wiadomo dlaczego wybrano właśnie ten dzień? Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące dwudziestego piątego marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - dwudziestego piątego grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie dziewięć miesięcy. Współczesne źródła twierdzą, że Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia, a związane to było z datą czternaście Nizan w Starym Testamencie -święto Paschy. Z dużym prawdopodobieństwem dlatego też właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie odnowiło świat.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter