W dniu 25.03.2017r. w bielskiej katedrze odbyły się obchody dwudziestopięciolecia powstania diecezji bielsko-żywieckiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Roman Pindel z udziałem ks. biskupów: Piotra Gregera, Tadeusza Rakoczego, Józefa Wróbla (sufragana archidiecezji lubelskiej), Adama Dyczkowskiego (z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) oraz ks. biskupi - Adrian Korczago, Paweł Anweiler z  Kościoła ewangelicko-augsburskiego diecezji cieszyńskiej.

W uroczystej liturgii udział wzięli księża z bielsko-żywieckich dekanatów, siostry zakonne, posłowie, senatorowie, europosłowie przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, reprezentanci wojska, policji oraz liczne poczty sztandarowe. Uczestnikami uroczystych obchodów byli również członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel przypomniał, że ks. biskup Tadeusz Rakoczy, gdy ćwierć wieku temu przybywał tworzyć struktury nowej diecezji, zastał tu nie tylko wiernych wyznania rzymskokatolickiego, ale także ewangelików, protestantów oraz członków gminy żydowskiej.

Ksiądz biskup Roman Pindel zwrócił uwagę na to, jak bardzo pasował do ówczesnej sytuacji powstającej diecezji bielsko-żywieckiej, złożonej z wiernych z terenów archidiecezji krakowskiej i diecezji katowickiej, tekst świętego Apostoła Pawła (List do Efezjan 2, 19):

"Tak więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domowników Boga". Zachęcił też do dziękowania Jezusowi za założenie wspólnoty Kościoła bielsko-żywieckiego, za wyznaczenie ks. biskupa Tadeusza Rakoczego, za łaskę obecną w Kościele i jej owoce: nawrócenia, przyjęte chrzty, podjęte powołania i świadectwa wiary. Natomiast ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy w słowie skierowanym do zgromadzonych zauważył, że obok potencjału duchowego i materialnego, uwidocznionego w dotychczasowej historii diecezji, warto pamiętać też o ludzkiej ułomności, egoizmie i indywidualizmie. "Zdajemy  sobie sprawę z tego, że mogliśmy o wiele jeszcze więcej zrobić i lepiej uczynić dla dobra Kościoła".

Życzył swojemu następcy "dobrych natchnień" w dziele budowania Ciała Chrystusowego. Ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy zauważył, że bardzo charakterystyczne i twórcze okazało się w przypadku diecezji spotkanie i przenikanie dwóch tradycji kulturowych i kościelnych, śląskiej i krakowskiej, a przypomniał również też, że rozwój infrastruktury diecezji był efektem pracy wielu zaangażowanych kapłanów. Po zakończonej uroczystej Eucharystii ks. Tomasz Chrzan przedstawił krótką historię powstania struktur kościelnych diecezji bielsko-żywieckiej.

Na zakończenie uroczystości w bielskiej katedrze odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej. Chórem dyrygowała Anna Ostrowska, a solistą był Rafał Meissner. Na organach zagrał Michał Duźniak. Z okazji jubileuszu 25-lecia diecezji-bielsko-żywieckiej powstał pamiątkowy album, który można było nabyć podczas uroczystości w katedrze.

Tekst: Marian Szpak, Foto: Robert Karp

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter