Z regionu

W kaplicy, przy klasztorze redemptorystek w Bielsku-Białej...

W uroczystość Wszystkich Świętych na bielskim cmentarzu...

Już 20 lat działa w diecezji bielsko-żywieckiej ruch...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji...

Dwukrotnie, ale radykalnie, do samego rdzenia...

Od trzech lat działa pod patronatem...

W ramach XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej...
W ramach XXX II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej...