Z regionu

Ukazanie dzikiej przyrody, jej ewolucji, bioróżnorodności i piękna stawia sobie za cel...
Święto trzech Króli obchodzimy 6 stycznia i jest ono związane z postaciami trzech mędrców...
Galeria Bielska BWA, od początku swojego istnienia, czyli od lat 60 ub. wieku stale wzbogaca swoją kolekcję...
Będąc na noworocznej Mszy świętej w kościele p.w. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej...
W pierwszy dzień nowego roku ks. biskup Piotr Greger przewodniczył w uroczystej Eucharystii w bielskim kościele...
Uroczystą Mszę świętą na zakończenie mijającego 2016 roku, 31 grudnia, w bielskiej katedrze poprzedziło nabożeństwo przebłagalne...
Ostatni dzień każdego roku określany jest jako Sylwester. Nazwa tego dnia pochodzi od świętego papieża Sylwestra I...
Tradycja tworzenia szopek w kościołach sięga w Polsce XIII wieku...