Z regionu

Akademickie Forum Humanistyczne w ATH w Bielsku-Białej zorganizowało wykład...
Do tradycji należą już koncerty Orkiestry im. Telemanna w Bielsku-Białej. Każdego miesiąca...
W dniu dwudziestego trzeciego listopada, odbyła się w kurii diecezji-bielsko-żywieckiej konferencja...
Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wspólnie z Komendą Miejską Policji...
W święto św. Cecylii po wieczornej Mszy świętej odprawionej...
Nie znamy dokładnie jej daty urodzin ani śmierci, a nie wiele zachowało się przekazów...
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu...
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Bielsku-Białej odbyła się w kościele...