/fot. pixabay.com/pl/


Zalewa nas plastik

Jadwiga Wiśniewska

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego w Parlamencie Europejskim, gdzie reprezentuję grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jednym z kluczowych tematów, nad którym pracuję jest problem zanieczyszczenia środowiska przez plastik. Na świecie rocznie do mórz i oceanów trafia od 5 - 13 mln ton tworzyw sztucznych, co sekundę 250 kg, a spalanie plastików generuje około 400 mln ton CO2. Plastik znaleziono już na dnie Rowu Mariańskiego, na Oceanie Spokojnym i Indyjskim znajdują się plamy śmieci kilkadziesiąt razy większe od powierzchni Polski. W morzach i oceanach ginie przez plastik co roku ponad milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków.

W Europie roczna ilość odpadów z tworzyw sztucznych sięga blisko 26 mln ton. Niestety tylko 30% z nich jest zbieranych. Biorąc pod uwagę, że plastik stanowi ok. 70-80% wszystkich morskich zanieczyszczeń przewiduje się, że do 2050 roku będzie więcej odpadów plastikowych niż ryb w morzach i ocenach. Naukowcy badający wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka alarmują. Czy mamy świadomość, że zjadamy ryby, które w swoim ciele mają cząsteczki plastiku? Jakże często widzimy zdjęcia morskich stworzeń zaplątanych w worki, opony czy torebki plastikowe. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z problemem globalnym i śmiertelnym nie tylko dla ludzi.

Plastikowe odpady są utrapieniem również na terenach leśnych. Plastik rozkłada się od 100 do 1000 lat. W Polsce rocznie zużywa się ponad 10 milionów reklamówek. Czy jesteśmy świadomi tego, że plastikowe reklamówki, które produkuje się w sekundę, rozkładają się do 450 lat, a plastikowe butelki dwukrotnie dłużej czyli ok. 800 lat? Plastikowe odpady stają się często śmiertelną pułapką dla zwierząt. Niestety zdarza się, że ludzie spalają plastiki w domowych paleniskach. Pewnie nie są świadomi, że prowadzi to do powstania niebezpiecznych substancji, takich jak cyjanowodór. W zetknięciu z wodą tworzy on trujący kwas pruski będący przyczyną ciężkich chorób, w tym nowotworów.

 Co na to UE?

Widząc narastający problem władze unijne opracowały plan zakładający ograniczenie produkcji plastików, a także zastąpienie ich mniej zużywalnymi produktami. Komisja Europejska zaproponowała również obciążenie producentów plastiku kosztami oczyszczania środowiska i recyklingu. Zakłada się, że do 2030 roku wszystkie opakowania sztuczne na rynku UE będą nadawać się do recyklingu. Zakazane zostaną produkty codziennego użytku, dla których istnieją łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki. 

Dlatego potrzebujemy również szeroko zakrojonej kampanii społecznej mówiącej o szkodliwości plastiku. Chodzi przecież o zdrowie i życie nie tylko nas wszystkich, ale i następnych pokoleń. O przyszłości decyduje się dziś. Nie pozwólmy, aby nasze czasy określano ,,epoką plastiku.” Robiąc zakupy świąteczne pamiętajmy o tym. Wybierajmy produkty naturalne, a tym samym nieszkodzące naszemu zdrowiu i środowisku.

Zapraszam Czytelników Gwiazdki Cieszyńskiej do moich biur poselskich, po odbiór ekologicznej torby wielokrotnego użytku. W Bielsku-Białej biuro poselskie znajduje się  przy ul. Asnyka 19.

 

/Materiał prasowy biura posłanki do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej /Urszula i Andrzej Omylińscy/

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter