W roku 60. rocznicy śmierci jednego z ojców zjednoczonej Europy Roberta Schumana – polityka i męża stanu – otwarto 5 maja 2023 r. w Muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie wystawę poświęconą życiu tego kandydata na ołtarze. Wydarzenie miało charakter ekumeniczny i wzięli w nim udział przedstawiciele społeczności katolickiej i ewangelickiej Śląska Cieszyńskiego.

Wystawa pt. „Robert Schuman. Ojciec Wspólnoty Narodów Europy” zainicjowana przez senatora Tadeusza Kopcia, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu „Grupa Schumana”, ma charakter biograficzny. Przedstawiając na specjalnych planszach kolejne etapy życia Roberta Schumana, ukazuje zarazem drogę tego polityka do koncepcji idei wspólnoty narodów Europy. Przybliża Deklarację Schumana, a także działalność Instytutu Myśli Schumana i Grupy Schumana.

Zdaniem senatora ziemi cieszyńskiej i żywieckiej, ekspozycja jest okazją do przypomnienia o chrześcijańskich korzeniach Europy, ale pomaga też dowiedzieć się więcej o wybitnej postaci, jaką był Robert Schuman. „To człowiek niezwykle skromny, ale już od studiów bardzo zaangażowany w działalność naukową i charytatywną w Kościele i w służbie publicznej” – podkreślił senator, określając Schumana jako człowieka pogranicza francuskiego i niemieckiego – „z urodzenia Luksemburczyka, z wyznania rzymskiego katolika, z serca Francuza i Europejczyka”.

Jak zaznaczył w swym wystąpieniu Kopeć, ten dwukrotny premier Francji, czterokrotny minister finansów codziennie uczestniczył we Mszy św. i nie rozstawał się z różańcem. „To nie tylko wielki wizjoner, architekt wspólnoty europejskiej, wybitny mąż stanu, ale także wielki prorok” – dodał, wspominając, że jego wizja zjednoczenia powojennej Europy przez wielu postrzegana była jako utopijna. Kopeć powtórzył, że korzenie Europy są ekumeniczne, a demokracja w Europie bez odniesień chrześcijańskich może być tylko karykaturą samej siebie.

Wernisaż wystawy w „Sarkandrówce” rozpoczął się od obejrzenia archiwalnego nagrania wystąpienia Jana Pawła II podczas spotkania ekumenicznego w skoczowskim kościele ewangelickim w 1995 roku. Wyeksponowano też rzeźbę z brązu „Chrystusa ukrzyżowanego” autorstwa prof. Jana Hermy – rzeźbiarza ekumenicznego. Statuetka została przekazana papieżowi przez biskupa ewangelickiego Pawła Anweilera podczas pamiętnej wspólnej modlitwy w luterańskiej świątyni.

„Był to bardzo znamienny krok w drodze ku pojednaniu i w drodze dialogu ekumenicznego na ziemi cieszyńskiej między dwiema wielkimi konfesjami, jakie stanowią ten nasz świat Ojcowskiego domu – Kościołami rzymskokatolickim i ewangelicko-augsburskim. Ta statuetka dzisiaj łączy nas i  nawiązuje do ekumenicznego spotkania. Jest poniekąd pomostem dialogicznym między przeszłością a teraźniejszością, jest również żywym świadkiem wydarzeń z 1995 roku oraz wydarzeń obecnych. W ten sposób powracamy do idei Schumana, do postaci, która jest w centrum historii człowieka. Jest nią osoba Chrystusa. To Redemptor homnis, jak to napisał Jan Paweł II. Odkupiciel człowieka” – podsumował Jakub Staroń, kierownik Muzeum im św. Jana Sarkandra w Skoczowie.

Specjalny wykład poświęcony drodze ku pojednaniu wygłosił znany ekumenista ks. prof. Józef Budniak z Cieszyna. Opisując skomplikowane relacje ekumeniczne w Polsce na przestrzeni dziejów nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podkreślił, że ekumenizm zaczyna się od przebaczenia i pragnienia bycia razem.

„To jest ważne, kogo spotykamy w życiu. Ja wam życzę, abyście się cieszyli z każdego spotkania z człowiekiem. Ojciec Święty, kiedy po raz pierwszy był w kościele ewangelicko-augsburskim w Warszawie, powiedział w 1981 roku, że ekumenizm polega na tym, żeby ludzie się szanowali, akceptowali i dawali wspólne świadectwo o Chrystusie. Niczego więcej nie trzeba. Tego wam i sobie życzę” – zakończył teolog.

Wśród gości podczas na otwarciu wystawy obecni byli m.in.: ks. dr Alfred Borski – proboszcz luterańskiej parafii Świętej Trójcy w Skoczowie i jego poprzednik w tej funkcji ks. senior Andrzej Czyż, a także ks. Witold Grzomba – proboszcz katolickiej parafii. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Byli przedstawiciele samorządu i władz miejskich, reprezentanci miejscowych placówek i instytucji.

Wystawę w skoczowskim muzeum można oglądać do 18 maja.

Robert Schuman (1886–1963), Lotaryńczyk i Francuz, prawnik, dwukrotny premier Francji, minister finansów oraz minister spraw zagranicznych, kluczowa postać powojennej Europy, określany mianem Ojca Europy. Opinii publicznej znany przede wszystkim za sprawą deklaracji z 9 maja 1950 roku, nazywanej powszechnie planem Schumana: pięć lat po zakończeniu II wojny światowej Schuman proponował dotychczasowym wrogom – Niemcom i Francji – ścisłą współpracę i utworzenie wspólnoty opartej na przemyśle ciężkim; idea ta zmieniła bieg historii kontynentu i świata.
W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana. W Metzu powołano Instytut św. Benedykta Patrona Europy, którego celem jest rychła beatyfikacja „ojca Europy”. W 2004 roku sekretarz generalny Instytutu przekazał do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych sześć kartonów akt, których ogólna waga wynosiła 150 kilogramów.

Od pewnego czasu czynione są też wysiłki w sprawie wyniesienia na ołtarze dwóch innych współtwórców zjednoczonej Europy: kanclerza Niemiec Konrada Adenauera (1878-1967) i premiera Włoch Alcide de Gasperiego (1881-1954).

/źródło Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter