„Wielu dzisiaj ulega szatańskiej iluzji, żyjąc w przeświadczeniu, że są prawdziwie wolni” – zauważa w medytacji na uroczystość Najświętszej Trójcy, 4 czerwca 2023 r., ks. Marek Studenski. Duchowny wskazuje na, w jego opinii, jedno z najważniejszych zdań w całej Biblii – „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3 16).

„Wiara to nie wiedza, że Bóg istnieje, że jest w Trójcy jedyny. To nie znajomość teologii i nauki dotyczącej Trójcy Świętej. Wiara to zawierzenie Bogu, zaufanie Mu, a nie diabłu, nie światu. Człowiek, który wierzy to ktoś, kto zdaje się całkowicie na Boga” – tłumaczy i przypomina, że Trójca Święta to nie obiekt do wierzenia „w tym sensie, że chcemy intelektualnie poznać, jak te trzy Osoby Boskie w Trójcy są jednym Bogiem”. „Trójca Święta to Bóg, który kocha nas nieskończoną miłością, któremu warto zaufać tak na całego. On nadal jest Bogiem” – precyzuje.

Poleca na koniec najnowszy odcinek „Dopowiedzeń” księży Mateusza i Piotra o papieskiej encyklice „Laudato Si”.

Posłuchaj: 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter