O wydarzeniach 2023 roku, które wywarły największy wpływ na życie diecezji bielsko-żywieckiej, ale także o czekających Kościół przyszłych wzywaniach mówił bp Roman Pindel, który 1 stycznia 2024 r. był gościem noworocznej audycji na antenie diecezjalnego radia „Anioł Beskidów”.
Biskup szczególną uwagę poświęcił wprowadzanym od pewnego czasu nowym metodom przygotowania do bierzmowania. Poruszył też temat trwającego w Kościele procesu synodalnego zainicjowanego przez papieża Franciszka.

Zwrócił uwagę na znaczenie sakramentów, takich jak chrzest i komunia święta, w kształtowaniu życia duchowego wiernych oraz wyraził obawy związane z oporem napotykanym przy wprowadzaniu nowych metod przygotowania do bierzmowania w parafiach. Podkreślił, jak ważne jest znalezienie innowacyjnych i jednocześnie zgodnych z duchem Ewangelii sposobów zaangażowania młodego pokolenia w Kościele.

W kontekście procesu synodalnego biskup zauważył pewne sukcesy w przeprowadzaniu ankiet synodalnych, ale wyraził zarazem rozczarowanie ograniczonym udziałem i pewnym niezrozumieniem tego procesu w społecznościach parafialnych. Wytłumaczył znaczenie przestrzegania wytycznych synodalnych. Zaakcentował konieczność budowania dyskusji prowadzonych przez Ducha Świętego, by osiągnąć znaczące rezultaty.

Omawiając zmiany społeczne i religijne, dostrzegł powolny charakter ewangelizacji oraz trudności w dokonywaniu przemian, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i parafialnym. Wspomniał również o wyzwaniach związanych z tradycyjną religijnością w diecezji oraz konieczności dotarcia do młodego pokolenia oraz roli katechetów w przekazywaniu wartości religijnych w kontekście nowoczesnego świata.

Zapytany o specyfikę diecezji bielsko-żywieckiej wskazał na jej mocne strony, ale także zauważył potrzebę adaptacji do zmieniających się realiów społecznych. Powtórzył, jak bardzo potrzebne jest odpowiednie zaangażowanie w formację młodych ludzi.

Na zakończenie udzielił błogosławieństwa słuchaczom radia na rozpoczęty Nowy Rok.
Z biskupem rozmawiali na antenie ks. Piotr Bączek i Robert Karp.

fot. ks. Piotr Góra
/Diecezja Bielsko-Żywiecka/

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter