Wielki Post jest doskonałą okazją do odbycia drogi, która prowadzi do zbawienia. Aby pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa była nagrodą za naszą drogę, najpierw musimy otworzyć swoje grzechy, by dotrzeć do Jezusa i dostąpić Jego łaski.

Wielki Post. Czas nawrócenia.

Co to za Wielki Post skoro mamy grzeszyć? Przede wszystkim jest to dla nas radosną nowina, bo nikt inny jako grzesznika nas nie przyjmie, zaś Jezus z pewnością tak. W naszym życiu, często aby coś osiągnąć, najpierw musimy się wykazać czymś dobrym, jakimś konkretnym uczynkiem, a do Jezusa możemy dotrzeć tylko wtedy, kiedy otworzymy przed Nim wszystkie nasze grzechy.

Przypomina nam o tym Ewangelia wg. św. Łukasza (Łk 13, 1-9)

"W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"."

Kiedy będziemy szli tą drogą i będziemy gotowi na przyjęcie łaski ze strony Chrystusa, wtedy dopiero będziemy mogli właściwie wykonywać dobre uczynki. Jezus wzywa nas do tego i mówi abyśmy nie unosili się ze swoją pobożnością.

Niedawno będąc na Mszy św. usłyszałem słowa kapłana, który powiedział, że zbawienie przychodzi do tych, którzy otwierają się na Boga z miłości do Niego. Tak naprawdę musimy żałować swoich błędów, nawet wtedy, kiedy ciężko nam z czegoś zrezygnować. Czy tylko nasze życiowe osiągnięcia odgrywają istotną rolę w Wielkim Poście? Aby odnaleźć drogę do Jezusa, musimy przeżyć Wielki Post jako prawdziwi grzesznicy.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter