Felietony/Rozmowy

„Gdy mnie nikt nie pyta, to wiem. Gdy ktoś mnie zapyta – nie wiem”
„Jeżeli tylko chcesz, jeżeli się tylko otworzysz na głos Boga, On przemówi do Ciebie” – zapewnił wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski.
Dążyć do doskonałości to także uczyć się prosić o pomoc swojego bliźniego...
Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go:
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 
Chrystus zanurzywszy się w wodach Jordanu zanurzył tam cały świat.
„Tylko nierozumny drwi z bliźniego, człowiek roztropny potrafi milczeć”. 
Niech każdy z nas sam dziś napisze drugą część tego kazania…