Felietony/Rozmowy

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 

Biblia nie żywi zbyt wielu wątpliwości co do tego, kim jest człowiek.

Od wieków  do współczesności pisano ikony z jego wizerunkiem...

 Bohatera dzisiejszej Ewangelii zwykło nazywać się niewiernym...

Ja Jestem Prawdą.

...ale tylko wtedy, kiedy mi z nią dobrze. 

Objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.

Zmartwychwstanie Pańskie, jest największą tajemnicą chrześcijaństwa.