Felietony/Rozmowy

 Bohatera dzisiejszej Ewangelii zwykło nazywać się niewiernym...

Ja Jestem Prawdą.

...ale tylko wtedy, kiedy mi z nią dobrze. 

Objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.

Zmartwychwstanie Pańskie, jest największą tajemnicą chrześcijaństwa.

Dlaczego krzyż, narzędzie tortur... stał się wyrazem tego, co najwznioślejsze?

Powoli upływa kolejny w naszym życiu  Wielki Post. Inny niż pozostałe.  Nowy. 

Pytanie, nad którym łamały sobie głowy pokolenia teologów.