Felietony/Rozmowy

I znowu dzisiaj Pan Jezus staje w opozycji do ludzkiego przyzwyczajenia, 
Idziemy, każdy w swoim kierunku, już nawet bez drobnych gestów życzliwości.
Te słowa wypowiedziane przez Boga do Abrahama muszą wywołać w czytelniku przerażenie...
"A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Dopóki żyjemy zanurzeni w czasie, dopóty towarzyszą nam przeróżne zmiany. 
W naszej diecezji ruszyły rekolekcje wielkopostne online. Do wzięcia udziału zachęca ks. Marek Studenski.
Jak każde zdanie Ewangelii, także i to całe wydarzenie ma znaczenie ponadczasowe.
Jezus przechodzi do sedna sprawy i uzdrawia nasze serca.