Felietony/Rozmowy

„U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe”…
Często stawiane pytanie:  czy człowiek religijny, czy chrześcijanin może być bogaty?
Człowiek ucieka przed decyzjami wiążącymi go na całe życie.
Miłość jako eksperyment myślowy, jako kalkulacja zysków i strat...
Jest w nas taka pokusa, żeby rozporządzać Panem Bogiem...
O Jezusie wiedzieć, to za mało; trzeba chcieć Go zobaczyć. 
„…Posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.”
Dzisiejsza Ewangelia przesycona jest dramatyzmem.